Bu bilgiler Lebib Yalkın Yayımları ve Basım İşleri A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.
Sayfa : 1/1
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ENFLASYON ORANLARI (2015-2016) (%) (TÜİK Verilerine Göre)                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2015                 | TÜFE *     | ÜFE **     | 2016                 | TÜFE *     | ÜFE **     |
|----------------------|------------|------------|----------------------|------------|------------|
| Ocak                 | 1,10       | 0,33       | Ocak                 | 1,82       | 0,55       |
|----------------------|------------|------------|----------------------|------------|------------|
| Şubat                | 0,71       | 1,20       | Şubat                |-0,02       |-0,20       |
|----------------------|------------|------------|----------------------|------------|------------|
| Mart                 | 1,19       | 1,05       | Mart                 |-0,04       | 0,40       |
|----------------------|------------|------------|----------------------|------------|------------|
| Nisan                | 1,63       | 1,43       | Nisan                | 0,78       | 0,52       |
|----------------------|------------|------------|----------------------|------------|------------|
| Mayıs                | 0,56       | 1,11       | Mayıs                | 0,58       | 1,48       |
|----------------------|------------|------------|----------------------|------------|------------|
| Haziran              |-0,51       | 0,25       | Haziran              | 0,47       | 0,41       |
|----------------------|------------|------------|----------------------|------------|------------|
| Temmuz               | 0,09       |-0,32       | Temmuz               | 1,16       | 0,21       |
|----------------------|------------|------------|----------------------|------------|------------|
| Ağustos              | 0,40       | 0,98       | Ağustos              |            |            |
|----------------------|------------|------------|----------------------|------------|------------|
| Eylül                | 0,89       | 1,53       | Eylül                |            |            |
|----------------------|------------|------------|----------------------|------------|------------|
| Ekim                 | 1,55       |-0,20       | Ekim                 |            |            |
|----------------------|------------|------------|----------------------|------------|------------|
| Kasım                | 0,67       |-1,42       | Kasım                |            |            |
|----------------------|------------|------------|----------------------|------------|------------|
| Aralık               | 0,21       |-0,33       | Aralık               |            |            |      
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *  Tüketici Fiyatları Endeksi.     2015⁄12 Yıllık % 8,81 2016⁄7 Yıllık % 8,79                   |
| ** Üretici Fiyatları Endeksi.      2015⁄12 Yıllık % 5,71 2016⁄7 Yıllık % 3,96                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
 
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ENFLASYON ORANLARI (2013-2014) (%) (TÜİK Verilerine Göre)                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2013                 | TÜFE *     | ÜFE **     | 2014                 | TÜFE *     | ÜFE **     |
|----------------------|------------|------------|----------------------|------------|------------|
| Ocak                 | 1,65       |-0,18       | Ocak                 | 1,98       | 3,32       |
|----------------------|------------|------------|----------------------|------------|------------|
| Şubat                | 0,30       |-0,13       | Şubat                | 0,43       | 1,38       |
|----------------------|------------|------------|----------------------|------------|------------|
| Mart                 | 0,66       | 0,81       | Mart                 | 1,13       | 0,74       |
|----------------------|------------|------------|----------------------|------------|------------|
| Nisan                | 0,42       |-0,51       | Nisan                | 1,34       | 0,09       |
|----------------------|------------|------------|----------------------|------------|------------|
| Mayıs                | 0,15       | 1,00       | Mayıs                | 0,40       |-0,52       |
|----------------------|------------|------------|----------------------|------------|------------|
| Haziran              | 0,76       | 1,46       | Haziran              | 0,31       | 0,06       |
|----------------------|------------|------------|----------------------|------------|------------|
| Temmuz               | 0,31       | 0,99       | Temmuz               | 0,45       | 0,73       |
|----------------------|------------|------------|----------------------|------------|------------|
| Ağustos              |-0,10       | 0,04       | Ağustos              | 0,09       | 0,42       |
|----------------------|------------|------------|----------------------|------------|------------|
| Eylül                | 0,77       | 0,88       | Eylül                | 0,14       | 0,85       |
|----------------------|------------|------------|----------------------|------------|------------|
| Ekim                 | 1,80       | 0,69       | Ekim                 | 1,90       | 0,92       |
|----------------------|------------|------------|----------------------|------------|------------|
| Kasım                | 0,01       | 0,62       | Kasım                | 0,18       |-0,97       |
|----------------------|------------|------------|----------------------|------------|------------|
| Aralık               | 0,46       | 1,11       | Aralık               |-0,44       |-0,76       |      
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *  Tüketici Fiyatları Endeksi.     2013⁄12 Yıllık % 7,40 2014⁄12 Yıllık % 8,17                  |
| ** Üretici Fiyatları Endeksi.      2013⁄12 Yıllık % 6,97 2014⁄12 Yıllık % 6,36                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
 
 
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ENFLASYON ORANLARI (2011-2012) (%) (TÜİK Verilerine Göre)                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2011                 | TÜFE *     | ÜFE **     | 2012                 | TÜFE *     | ÜFE **     |
|----------------------|------------|------------|----------------------|------------|------------|
| Ocak                 | 0,41       | 2,36       | Ocak                 | 0,56       | 0,38       |
|----------------------|------------|------------|----------------------|------------|------------|
| Şubat                | 0,73       | 1,72       | Şubat                | 0,56       |-0,09       |
|----------------------|------------|------------|----------------------|------------|------------|
| Mart                 | 0,42       | 1,22       | Mart                 | 0,41       | 0,36       |
|----------------------|------------|------------|----------------------|------------|------------|
| Nisan                | 0,87       | 0,61       | Nisan                | 1,52       | 0,08       |
|----------------------|------------|------------|----------------------|------------|------------|
| Mayıs                | 2,42       | 0,15       | Mayıs                |-0,21       | 0,53       |
|----------------------|------------|------------|----------------------|------------|------------|
| Haziran              |-1,43       | 0,01       | Haziran              |-0,90       |-1,49       |
|----------------------|------------|------------|----------------------|------------|------------|
| Temmuz               |-0,41       |-0,03       | Temmuz               |-0,23       |-0,31       |
|----------------------|------------|------------|----------------------|------------|------------|
| Ağustos              | 0,73       | 1,76       | Ağustos              | 0,56       | 0,26       |
|----------------------|------------|------------|----------------------|------------|------------|
| Eylül                | 0,75       | 1,55       | Eylül                | 1,03       | 1,03       |
|----------------------|------------|------------|----------------------|------------|------------|
| Ekim                 | 3,27       | 1,60       | Ekim                 | 1,96       | 0,17       |
|----------------------|------------|------------|----------------------|------------|------------|
| Kasım                | 1,73       | 0,65       | Kasım                | 0,38       | 1,66       |
|----------------------|------------|------------|----------------------|------------|------------|
| Aralık               | 0,58       | 1,00       | Aralık               | 0,38       |-0,12       |        
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *  Tüketici Fiyatları Endeksi.     2011⁄12 Yıllık % 10,45 2012⁄12 Yıllık % 6,16                 |
| ** Üretici Fiyatları Endeksi.      2011⁄12 Yıllık % 13,33 2012⁄12 Yıllık % 2,45                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
  
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ENFLASYON ORANLARI (2009-2010) (%) (TÜİK Verilerine Göre) *                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2009                 | TÜFE **    | ÜFE ***    | 2010                 | TÜFE **    | ÜFE ***    |
|----------------------|------------|------------|----------------------|------------|------------|
| Ocak                 | 0,29       | 0,23       | Ocak                 | 1,85       | 0,58       |
|----------------------|------------|------------|----------------------|------------|------------|
| Şubat                |-0,34       | 1,17       | Şubat                | 1,45       | 1,66       |
|----------------------|------------|------------|----------------------|------------|------------|
| Mart                 | 1,10       | 0,29       | Mart                 | 0,58       | 1,94       |
|----------------------|------------|------------|----------------------|------------|------------|
| Nisan                | 0,02       | 0,65       | Nisan                | 0,60       | 2,35       |
|----------------------|------------|------------|----------------------|------------|------------|
| Mayıs                | 0,64       |-0,05       | Mayıs                |-0,36       |-1,15       |
|----------------------|------------|------------|----------------------|------------|------------|
| Haziran              | 0,11       | 0,94       | Haziran              |-0,56       |-0,50       |
|----------------------|------------|------------|----------------------|------------|------------|
| Temmuz               | 0,25       |-0,71       | Temmuz               |-0,48       |-0,16       |
|----------------------|------------|------------|----------------------|------------|------------|
| Ağustos              |-0,30       | 0,42       | Ağustos              | 0,40       | 1,15       |
|----------------------|------------|------------|----------------------|------------|------------|
| Eylül                | 0,39       | 0,62       | Eylül                | 1,23       | 0,51       |
|----------------------|------------|------------|----------------------|------------|------------|
| Ekim                 | 2,41       | 0,28       | Ekim                 | 1,83       | 1,21       |
|----------------------|------------|------------|----------------------|------------|------------|
| Kasım                | 1,27       | 1,29       | Kasım                | 0,03       |-0,31       |
|----------------------|------------|------------|----------------------|------------|------------|
| Aralık               | 0,53       | 0,66       | Aralık               |-0,30       | 1,31       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *   1.1.2006 tarihinden itibaren vergi kanunlarında yer alan "Toptan Eşya Fiyatları Genel En-   |
|     deksi" ibaresi "Üretici Fiyatları Genel Endeksi" olarak değiştirildiğinden tabloda 2006     |
|     TEFE oranları verilmemektedir.                                                              |
| **  Tüketici Fiyatları Endeksi.     2009⁄12 Yıllık % 6,53 2010⁄12 Yıllık % 6,40                 |
| *** Üretici Fiyatları Endeksi.      2009⁄12 Yıllık % 5,93 2010⁄12 Yıllık % 8,87                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
 
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ENFLASYON ORANLARI (2007-2008) (%) (TÜİK Verilerine Göre) *                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2007                 | TÜFE **    | ÜFE ***    | 2008                 | TÜFE **    | ÜFE ***    |
|----------------------|------------|------------|----------------------|------------|------------|
| Ocak                 | 1,00       | -0,05      | Ocak                 | 0,80       | 0,42       |
|----------------------|------------|------------|----------------------|------------|------------|
| Şubat                | 0,43       | 0,95       | Şubat                | 1,29       | 2,56       |
|----------------------|------------|------------|----------------------|------------|------------|
| Mart                 | 0,92       | 0,97       | Mart                 | 0,96       | 3,17       |
|----------------------|------------|------------|----------------------|------------|------------|
| Nisan                | 1,21       | 0,80       | Nisan                | 1,68       | 4,50       |
|----------------------|------------|------------|----------------------|------------|------------|
| Mayıs                | 0,50       | 0,39       | Mayıs                | 1,49       | 2,12       |
|----------------------|------------|------------|----------------------|------------|------------|
| Haziran              | -0,24      | -0,11      | Haziran              |-0,36       | 0,32       |
|----------------------|------------|------------|----------------------|------------|------------|
| Temmuz               | -0,73      | 0,06       | Temmuz               | 0,58       | 1,25       |
|----------------------|------------|------------|----------------------|------------|------------|
| Ağustos              | 0,02       | 0,85       | Ağustos              |-0,24       |-2,34       |
|----------------------|------------|------------|----------------------|------------|------------|
| Eylül                | 1,03       | 1,02       | Eylül                | 0,45       |-0,90       |
|----------------------|------------|------------|----------------------|------------|------------|
| Ekim                 | 1,81       | -0,13      | Ekim                 | 2,60       | 0,57       |
|----------------------|------------|------------|----------------------|------------|------------|
| Kasım                | 1,95       | 0,89       | Kasım                | 0,83       |-0,03       |
|----------------------|------------|------------|----------------------|------------|------------|
| Aralık               | 0,22       | 0,15       | Aralık               |-0,41       |-3,54       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *   1.1.2006 tarihinden itibaren vergi kanunlarında yer alan "Toptan Eşya Fiyatları Genel En-   |
|     deksi" ibaresi "Üretici Fiyatları Genel Endeksi" olarak değiştirildiğinden tabloda 2006     |
|     TEFE oranları verilmemektedir.                                                              |
| **  Tüketici Fiyatları Endeksi.     2007⁄12 Yıllık % 8,39    2008⁄12 Yıllık % 10,06             |
| *** Üretici Fiyatları Endeksi.      2007⁄12 Yıllık % 5,94    2008⁄12 Yıllık % 8,11              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|