Haberler

Adet: 151

23 Şubat 2017

Anonim Şirketin Vergi Borçları Nedeniyle Yönetim Kurulu Üyeleri Sorumlu Tutulabilir mi?


23 Şubat 2017

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklikler Yapıldı


22 Şubat 2017

2017 Yılı Asgari Ücret Desteğine İlişkin Kararname Resmi Gazete'de Yayımlandı


22 Şubat 2017

Lebib Yalkın Akademi ve Marmara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (MÜSEM) İşbirliği


Lebib Yalkın & MÜSEM Ortak Eğitimler için Protokol İmzaladı.
06 Şubat 2017

Çalışan Cephesinden Otomatik BES


BES sistemine dahil olup, katkı payı ödeyecek olan çalışanların bazı hususları iyi biliyor olmaları önem arzediyor...
03 Şubat 2017

Damga Vergisi, KDV ve ÖTV Kanunlarında Yer Alan Bazı Oranların Yeniden Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı


27 Ocak 2017

6770 Sayılı Torba Yasa İle Yapılan Düzenlemeler Resmi Gazetede Yayımlandı


27.1.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6770 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Torba Kanun) ile yapılan düzenlemeler aşağıda bilgilerinize sunulmuştur...
27 Ocak 2017

İş Uyuşmazlıklarında Yeni Düzen: Zorunlu Arabuluculuk


12 Ocak 2017

2017 Yılı Beyan Sınırları, İndirim ve İstisna Tutarları


2017 yılında elde edilecek konut kira gelirlerinin 3900 lirası gelir vergisinden müstesna. 2016 yılı gelirleri için bu tutar 3 bin 800 lira idi...
12 Ocak 2017

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri Sisteminde Çok Şey Değişti


Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri (YGM) mevzuatı 2017 için önemli ölçüde değişti. 6 ve 7 sayılı tebliğler ve yılın son haftasında çıkan genelge ile yapılan değişiklikler şöyledir...
10 Ocak 2017

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Yayımlandı


Marka, coğrafi işaret, tasarım, patent, faydalı model ile geleneksel ürün adlarına ilişkin hakların korunması ve bu suretle teknolojik, ekonomik ve sosyal ilerlemenin gerçekleştirilmesine katkı sağlamak amacıyla 10 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu...
06 Ocak 2017

Sendikasız İşçi TİS'ten Faydalanabilir mi?


Toplu iş sözleşmesi’nden (TİS) taraf işçi sendikasının üyeleri yararlanır. Bu genel kural olmakla birlikte...
05 Ocak 2017

Yeni Bir Kanun Yolu: İstinaf


Bölge adliye mahkemeleri, namıdiğer istinaf mahkemeleri, geçtiğimiz temmuz ayında göreve başladı...
03 Ocak 2017

2017 Yılında Uygulanacak Olan Bazı Rakamsal Had ve Tutarlar


02 Ocak 2017

Çalışanların Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesi Hakkında Yönetmelik Yayımlandı


02 Ocak 2017

2017 Yılı İthalat Rejimi Kararı Türk Gümrük Tarife Cetveli ve Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri Yayımlandı


30 Aralık 2016

Yeni Asgari Ücret Belirlendi


30 Aralık 2016

Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılmasına İlişkin Süreler Uzatıldı


28 Aralık 2016

2017 Yılı Vergi Had ve Tutarları Nasıl Uygulanacak


Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 123’üncü maddesinin ikinci fıkrasında, kanunun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82 ve 86’ncı maddelerinde yer alan maktu had ve tutarların...
28 Aralık 2016

2017 Yılında Uygulanacak Olan Vergi ile İlgili Had ve Tutarlar