Haberler

Adet: 159

22 Mart 2017

2016 Yılı Gelir Vergisi Beyanname Verilme Süresi 31 Mart 2017 Cuma Gününe Kadar Uzatıldı


15 Mart 2017

Damga Vergisi Oranları, Tapu Harcı Oranı ve KKDF Oranında Değişiklikler Yapan 2017/9973 Sayılı Kararname Resmi Gazete'de Yayımlandı


14 Mart 2017

Turkuaz Kart Yönetmeliği Resmi Gazete'de Yayınlandı


09 Mart 2017

Kira Gelirlerinin Beyanı


Mal ve hakların kiraya verilmesinden elde edilen gelirleri Gelir Vergisi Kanunu gayrimenkul sermaye iradı olarak tanımlıyor. Hangi mal ve hakların kiralanmasından elde edilen gelirlerin vergiye tabi olduğu Kanun’da tek tek sayılmış...
08 Mart 2017

6824 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı


03 Mart 2017

Serbest Bölge Teşviklerinde Neler Değişti?


TBMM Genel Kurulu’nda 9 Şubat 2017 tarihinde kabul edilerek yasalaşan 6772 sayılı Kanun’la, Serbest Bölgeler Kanunu’nda, başta bu bölgelerde uygulanan vergi teşvikleri olmak üzere bazı değişiklikler yapıldı
28 Şubat 2017

E-Defter Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile E-Defter Beratlarının Yüklenme Süresi Uzatılmıştır


28 Şubat 2017

SGK Teşvik Yasağında Yeni Kurallar Geliyor


2011 öncesi dönemde, prime esas kazancı eksik bildirilmesi halinde de teşvik yasağı uygulanabiliyorken, bu düzenleme kaldırılarak, sehven eksik bildirim yapan işverenler haksız cezadan kurtarılmıştı...
23 Şubat 2017

Anonim Şirketin Vergi Borçları Nedeniyle Yönetim Kurulu Üyeleri Sorumlu Tutulabilir mi?


23 Şubat 2017

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklikler Yapıldı


22 Şubat 2017

2017 Yılı Asgari Ücret Desteğine İlişkin Kararname Resmi Gazete'de Yayımlandı


22 Şubat 2017

Lebib Yalkın Akademi ve Marmara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (MÜSEM) İşbirliği


Lebib Yalkın & MÜSEM Ortak Eğitimler için Protokol İmzaladı.
06 Şubat 2017

Çalışan Cephesinden Otomatik BES


BES sistemine dahil olup, katkı payı ödeyecek olan çalışanların bazı hususları iyi biliyor olmaları önem arzediyor...
03 Şubat 2017

Damga Vergisi, KDV ve ÖTV Kanunlarında Yer Alan Bazı Oranların Yeniden Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı


27 Ocak 2017

6770 Sayılı Torba Yasa İle Yapılan Düzenlemeler Resmi Gazetede Yayımlandı


27.1.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6770 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Torba Kanun) ile yapılan düzenlemeler aşağıda bilgilerinize sunulmuştur...
27 Ocak 2017

İş Uyuşmazlıklarında Yeni Düzen: Zorunlu Arabuluculuk


12 Ocak 2017

2017 Yılı Beyan Sınırları, İndirim ve İstisna Tutarları


2017 yılında elde edilecek konut kira gelirlerinin 3900 lirası gelir vergisinden müstesna. 2016 yılı gelirleri için bu tutar 3 bin 800 lira idi...
12 Ocak 2017

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri Sisteminde Çok Şey Değişti


Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri (YGM) mevzuatı 2017 için önemli ölçüde değişti. 6 ve 7 sayılı tebliğler ve yılın son haftasında çıkan genelge ile yapılan değişiklikler şöyledir...
10 Ocak 2017

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Yayımlandı


Marka, coğrafi işaret, tasarım, patent, faydalı model ile geleneksel ürün adlarına ilişkin hakların korunması ve bu suretle teknolojik, ekonomik ve sosyal ilerlemenin gerçekleştirilmesine katkı sağlamak amacıyla 10 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu...
06 Ocak 2017

Sendikasız İşçi TİS'ten Faydalanabilir mi?


Toplu iş sözleşmesi’nden (TİS) taraf işçi sendikasının üyeleri yararlanır. Bu genel kural olmakla birlikte...