Haberler

Adet: 143

12 Ocak 2017

2017 Yılı Beyan Sınırları, İndirim ve İstisna Tutarları


2017 yılında elde edilecek konut kira gelirlerinin 3900 lirası gelir vergisinden müstesna. 2016 yılı gelirleri için bu tutar 3 bin 800 lira idi...
12 Ocak 2017

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri Sisteminde Çok Şey Değişti


Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri (YGM) mevzuatı 2017 için önemli ölçüde değişti. 6 ve 7 sayılı tebliğler ve yılın son haftasında çıkan genelge ile yapılan değişiklikler şöyledir...
10 Ocak 2017

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Yayımlandı


Marka, coğrafi işaret, tasarım, patent, faydalı model ile geleneksel ürün adlarına ilişkin hakların korunması ve bu suretle teknolojik, ekonomik ve sosyal ilerlemenin gerçekleştirilmesine katkı sağlamak amacıyla 10 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu...
06 Ocak 2017

Sendikasız İşçi TİS'ten Faydalanabilir mi?


Toplu iş sözleşmesi’nden (TİS) taraf işçi sendikasının üyeleri yararlanır. Bu genel kural olmakla birlikte...
05 Ocak 2017

Yeni Bir Kanun Yolu: İstinaf


Bölge adliye mahkemeleri, namıdiğer istinaf mahkemeleri, geçtiğimiz temmuz ayında göreve başladı...
03 Ocak 2017

2017 Yılında Uygulanacak Olan Bazı Rakamsal Had ve Tutarlar


02 Ocak 2017

Çalışanların Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesi Hakkında Yönetmelik Yayımlandı


02 Ocak 2017

2017 Yılı İthalat Rejimi Kararı Türk Gümrük Tarife Cetveli ve Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri Yayımlandı


30 Aralık 2016

Yeni Asgari Ücret Belirlendi


30 Aralık 2016

Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılmasına İlişkin Süreler Uzatıldı


28 Aralık 2016

2017 Yılı Vergi Had ve Tutarları Nasıl Uygulanacak


Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 123’üncü maddesinin ikinci fıkrasında, kanunun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82 ve 86’ncı maddelerinde yer alan maktu had ve tutarların...
28 Aralık 2016

2017 Yılında Uygulanacak Olan Vergi ile İlgili Had ve Tutarlar


22 Aralık 2016

Çalışanların Bireysel Emeklilik Planına Dahil Edilmesi Hakkında Hazine Müsteşarlığı'nca Yapılan Basın Açıklaması


22 Aralık 2016

Vergi Kanunlarında Yeni İstisnalar Geliyor


Geçtiğimiz günlerde TBMM’ye sunulan bir kanun tasarısı yine pek çok vergi kanununda çeşitli değişiklikler yapılması öngörülüyor. Bu vergi kanunları Damga Vergisi Kanunu, Harçlar Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu’dur...
20 Aralık 2016

31 Aralık 2016: Varlık Barışı Uygulaması Büyük Fırsat


Kamuoyunda bilinen adıyla “Af Kanunu” veya “Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin 6736 sayılı Yasa” ile önemli düzenlemeler yapıldı. Bunlardan birisi de yurt dışında olan varlıkların vergisiz, incelemesiz, sorgusuz ve sualsiz bir biçimde milli ekonomimize kazandırılması...
16 Aralık 2016

Yıl Sonu Katma Değer Vergisi Hatırlatmaları


KDV uygulamasında, işlemlerin yasalarda belirtilen şekil şartlarına uyulması önem taşıyor. Bu çerçevede yılbaşı öncesi ve sonrasında özellikle şu konulara dikkat...
15 Aralık 2016

Çalışan Anneye Çocuk Bakım Yardımı


Evde Çocuk Bakım Hizmetlerine Destek Projesi”, Antalya, Bursa ve İzmir’den sonra şimdi de İstanbul ve Ankara’da uygulanmaya başlayacak...
15 Aralık 2016

Yönetim Sistemleri Abone Soru ve Talepleri


06 Aralık 2016

Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğ Yayımlandı


06 Aralık 2016

İcralık Borçlara SGK Taksiti


İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre SGK tarafından açılan icra sonucu; icra dairelerince tahsil edilen paraların süre geçirilmeksizin çekilmesi hususunda İl Müdürlükler ve Sosyal Güvenlik merkezleri tarafından gerekli tedbirler alınmaktadır...