Haberler

Adet: 173

26 Mayıs 2017

İşsiz Kalanlar İşsizlik Sigortasından Nasıl Yararlanabilir?


Bir işyerinde 4/(a) kapsamında bir hizmet akdine dayalı olarak çalışan sigortalılar, banka sandıklarına tabi çalışanlar ile istekleri halinde kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalılar...
24 Mayıs 2017

Yurtdışı Şube ve Şirketlerinin Sermayelerini Bildirmeyenlere Ceza Var


Uluslararası Ticaretin Artması ve Dünyanın Globalleşmesi Sonucu Yabancı Ülke Vatandaşlarının Ülkemizde, Ülkemiz Vatandaşlarının ise Yurtdışında Faaliyetleri Giderek Artmaktadır...
11 Mayıs 2017

Uyarı: RSS Hizmetlerimiz Hakkında


10 Mayıs 2017

Veri Sorumluları Sicili Yönetmelik Taslağı Kamuoyunun Görüşlerine Sunuldu


27 Nisan 2017

Çiğ Süt Satışında Yeni Düzenleme


27 Nisan 2017 tarihinde Resmi Gazete’de “Çiğ Sütün Arzına Dair Tebliğ” yayımlandı. Bu Tebliğ, çiğ sütün yerel perakendeciler tarafından son tüketiciye arzına ilişkin hususları kapsamaktadır.
26 Nisan 2017

Seçilmiş Gelir İdaresi Özelgeleri


Gelir İdaresi özelgeleri, vergi cezası ve gecikme faizine karşı koruma sağlıyor. Aynı nitelikli özelgeler sadece özelgenin verildiği değil bütün mükellefler için aynı sonuçları doğuruyor...
24 Nisan 2017

Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik Yürürlüğe Girdi


Sınai Mülkiyet Kanunu’nun Uygulanmasına Dair Yönetmelikle ilgili öne çıkan belirli konu başlıklarını ve Kanun’la getirilen yeniliklerle ilgili detaylandırılan bazı hususları kısaca aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:
20 Nisan 2017

Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratları’nın Sisteme Yüklenme Süresi Uzatıldı


20 Nisan 2017

2016 Yılı Kurumlar Vergisi Beyanname Verilme Süresi 2 Mayıs 2017 Salı Günü Sonuna Kadar Uzatıldı


17 Nisan 2017

Dönem Sonu e-Defter Hatırlatmaları


Bir çok ülke ile karşılaştırdığımızda Türkiye vergide elektronik dönüşüm sürecini çok daha hızlı ve başarılı şekilde gerçekleştirmiş durumda. Uzun vadede hem mükellef hem de otorite söz konusu elektronik imkânların faydasını fazlasıyla görecek...
14 Nisan 2017

Kurumlar Vergisi Beyannameleri Verilme Zamanları


Bilindiği gibi, gerçek ve tüzel kişilerde vergilendirme dönemi takvim yılıdır. Yıllık beyan esasında vergilendirilen kurumların vergilendirme dönemi, hesap dönemidir...
03 Nisan 2017

Gıda Katkı Maddelerinin Spesifikasyonları Hakkında Yönetmelik Yayımlandı


31 Mart 2017

Genel Sağlık Sigortası (GSS)'nda Yeni Dönem 1 Nisan'dan İtibaren Başlıyor


30 Mart 2017

Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarasının Eşleştirilmesine İlişkin Bildirim süresi 2.5.2017 tarihine kadar uzatılmıştır.


22 Mart 2017

2016 Yılı Gelir Vergisi Beyanname Verilme Süresi 31 Mart 2017 Cuma Gününe Kadar Uzatıldı


15 Mart 2017

Damga Vergisi Oranları, Tapu Harcı Oranı ve KKDF Oranında Değişiklikler Yapan 2017/9973 Sayılı Kararname Resmi Gazete'de Yayımlandı


14 Mart 2017

Turkuaz Kart Yönetmeliği Resmi Gazete'de Yayınlandı


09 Mart 2017

Kira Gelirlerinin Beyanı


Mal ve hakların kiraya verilmesinden elde edilen gelirleri Gelir Vergisi Kanunu gayrimenkul sermaye iradı olarak tanımlıyor. Hangi mal ve hakların kiralanmasından elde edilen gelirlerin vergiye tabi olduğu Kanun’da tek tek sayılmış...
08 Mart 2017

6824 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı


03 Mart 2017

Serbest Bölge Teşviklerinde Neler Değişti?


TBMM Genel Kurulu’nda 9 Şubat 2017 tarihinde kabul edilerek yasalaşan 6772 sayılı Kanun’la, Serbest Bölgeler Kanunu’nda, başta bu bölgelerde uygulanan vergi teşvikleri olmak üzere bazı değişiklikler yapıldı