2017 Yılında Uygulanacak Olan Bazı Rakamsal Had ve Tutarlar

03 Ocak 2017

Katsayılar (01.01.2017-30.06.2017)
 

  Maaş Katsayısı: 0,096058

  Taban Aylık Katsayısı: 1,503595

  Yan Ödeme Katsayısı: 0,030462
 

- Aylık Asgari Ücret (brüt):                             1.777,50 TL. (01.01.2017-31.12.2017)

- Sigortanın Aylık Tabanı:                              1.777,50 TL. (01.01.2017-31.12.2017)

- Sigortanın Aylık Tavanı:                              13.331,40 TL. (01.01.2017-31.12.2017)

- Kıdem Tazminatı Tavanı:                              4.426,16 TL. (1.1.2017'den itibaren)

- Vergiden İstisna Yemek Yardımı Tutarı:        14,00 TL. (01.01.2017-31.12.2017)

- Gider Yazılabilecek Demirbaşlarda Sınır:      900 TL. (01.01.2017-31.12.2017)

- Fiş Düzenleme Limiti:                                   900 TL. (01.01.2017-31.12.2017)

- Vergiden İstisna Çocuk yardımı Tutarı:          24,01 TL. (01.01.2017-30.06.2017)
 

- 2017 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi:

 Gelir Vergisine tabi gelirler;

 13.000 TL'ye kadar                                                                                        % 15

 30.000 TL'nin 13.000 TL'si için 1.950 TL, fazlası                                              % 20

 70.000 TL'nin 30.000 TL'si için 5.350 TL, (ücret gelirlerinde 110.000 TL'nin

 30.000 TL'si için 5.350 TL), fazlası                                                                 % 27

 70.000 TL'den fazlasının 70.000 TL'si için 16.150 TL, (ücret gelirlerinde

 110.000 TL'den fazlasının 110.000 TL'si için 26.950 TL), fazlası                        % 35

 oranında vergilendirilir.