Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı

31 Mayıs 2019

Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmıştır!

 

29.5.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile;

Devlet katkılarının yatırıma yönlendirilmesi amacıyla; bireysel emeklilik sistemindeki nakden ödenen devlet katkılarının azami yüzde 20'si mevduat, katılma hesabı, borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar tarafından çıkarılan borçlanma araçları, kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikaları ve bazı menkul kıymetlerde değerlendirilmektedir. Daha önce yüzde 30 olarak uygulanan bu oran, bugün yayınlanan değişiklikle yüzde 20  olarak değiştirilmiştir. Ve nakden ödenen  devlet katkılarının asgari yüzde 10'u BIST 100, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, BIST Kurumsal Yönetim endeksi ve Borsa İstanbul AŞ tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylarda değerlendirilecektir.

 
Ayrıca devlet katkısının yatırıma yönlendirilmesine yönelik portföy yapısı sınırlamalarına 31.7.2019 tarihi itibarıyla uyum sağlanacaktır.

 

 

İlgili Yönetmeliğe MEVBANK üzerinden ulaşmak için  tıklayınız.

 

Mevbank Sosyal  Güvenlik