Lebib Yalkın Dergi - Kasım 2017
Lebib Yalkın Dergi - Kasım 2017
Abone Ol

Dergide Bu Ay

İÇİNDEKİLER (Sayı: 167 - Kasım 2017)

 
Masraf Yansıtma İşlemlerinde KDV
Mehmet MAÇ
 
Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanma Zorunluluğuyla İlgili Bilinmesi Gerekenler
Emre DAL
 
Konut ve İşyeri Satışlarında Tapu Harcı İndiriminin Ekonomiye Yansımaları
Hasan GÜNER
 
Yabancı Yatırımcıların Anayasası Mahiyetindeki 4875 Sayılı Kanun’un Değerlendirilmesi ve Bu Kapsamda Yapılan Mevzuat Değişikliklerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Levent BAŞAK
 
Limited Şirket Ortaklarının Özel Denetim Talebinde Bulunabilmelerinin Ön Şartı
Soner ALTAŞ
 
Anonim Şirketlerde Elektronik Genel Kurul
Özdem SATICI TOPRAK
 
Yeni İş Mahkemeleri Kanunu’yla 4857 Sayılı İş Kanunu’nda Yapılan Değişikliklerin Getirdikleri
Raşit ULUBEY
 
VERGİ – MUHASEBE
 
Kanunen Kabul Edilmeyen Gider (KKEG) Yazmak Vergisel Yönden Tüm Sorunları Çözer, Vergisel Riskleri Kaldırır mı?
Güray ÖĞREDİK
 
Yurt Dışındaki Firmalardan Yapılan Mobil Ödemeli Alışverişlere Aracılık Hizmeti Sunulması
Kenan AKBULUT
 
Avukatların Müvekkillerinden Almış Olduğu Yol, Konaklama vb. Masrafların Vergi Kanunları Karşısındaki Durumu
Bilal SIRÇA
 
Kâr Dağıtımı Sonrasında Sermaye Artışı Yapılması Halinde “Sermaye Artışında İndirim” Uygulaması Nasıl Olacaktır?
Menderes ÇETİN
 
15 Soruda Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası
Alaattin DEMİR
 
Vergi Uyuşmazlıklarının İdari Aşamada Çözüm Yolları
Fatih YEĞİN
 
Yargı Kararıyla İptal Edilen Verginin İadesinde Faiz Sorunu
Osman ERDOĞMUŞ
 
Sermaye Şirketlerinde Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Kâr Dağıtımı ve Türk Vergi Sistemi Açısından Değerlendirilmesi
İbrahim APALI
 
Elektrik Enerjisi Tüketiminden Alınan Vergi ve Fonlar ile KDV Matrahını Oluşturan Unsurlar
Ebubekir MUTLU
 
Engelliler Açısından İndirimli (Sıfır) Vergi Oranlı Emlâk Vergisi Uygulaması
Altar Ömer ARPACI
 
KDV Damga Vergisi Matrahına Dahil Değilken Diğer Vergiler de Dahil Olmamalı
Dilşah VAROL
 
Dar Mükellef Kurumların Petrol Arama Faaliyetleri Dolayısıyla Elde Ettikleri Kazancın Vergilendirilmesi
Heybetullah TOKSOY
 
İŞ HUKUKU – SOSYAL GÜVENLİK
 
Mevzuat Dergisindeki 100’üncü Yazıya Özel Kısa Kısa / Sorular ve Cevaplar
Cumhur Sinan ÖZDEMİR
 
Fazla (Saatlerle) Çalışmanın Hesabında İzinli / Raporlu Olunan Günler
Hamit TİRYAKİ
 
Beyaz Yakalı Çalışanlara Fazla Mesai Ücreti Ödenmesi Gerekir mi?
Ufuk YOLA
 
Gebe veya Emziren Kadınların İzinleri ve Çalıştırılamayacakları İşler
Faruk YÜKSEL
 
Engelli Statüsünde Emekli Olmanın Şartları ve Emeklilik Sonrası Çalışma Durumu
Ahmet ÖZCAN
 
4857 Sayılı İş Kanunu’na Göre Telafi Çalışma Uygulaması
Gökhan BEDİR
 
Küreselleşme Ekseninde Tam-Kısmî Süreli ve Uzaktan Çalışma Biçimleri
Tahsin ÇAYIROĞLU
 
Sigortalıların ve Hak Sahiplerinin Sağlık Yardımlarından Yararlanma Hakkı Ne Zaman Sona Erer?
Şevket TEZEL
 
  TİCARET – FİNANS
 
Anonim Şirketlerde Tevdi Eden Temsilcisine Nasıl Talimat Verilir?
Salih ÇALAL
 
Şirketler Topluluğunda Pay ve Oy Oranlarına Özgü Yükümlülükler
Ufuk ÜNLÜ
 
DİĞER
 
Özel Sektör İçin İhale Notları: Şikâyet ve İtirazen Şikâyet Başvurularında Süre
Bülent BÜBER
 
Kamu Zararı Hangi Hallerde Sorumlulardan Rücu Edilir?
Mustafa Kemal ÇAYIROĞLU
 
İmtiyaz Sözleşmeleri
Erol TÜRK
 
Organize Sanayi Bölgeleri Bağış Yapabilir mi?
Emrah YILDIRIM
 
Vakıf ve Derneklere Ait İktisadi İşletmelerin Tescil Yükümlülüğü
Mustafa YAVUZ
 
Kamu Konutlarındaki Puanlama Esasları ve Uygulamada Yaşanan Sorunlar
Yasin KULAKSIZ
 
1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu’na Göre Olağan Genel Kurul Toplantısının Yapılmaması Halinde Cezai Sorumluluk Kaldırıldı mı?
Ümit IŞIK
 
Yargı Kararları, Genelge ve Özelgeler
 
Sorular ve Yanıtlar
 
Resmi Gazete Özeti
 
Vergi, İş Hukuku ve Sigortaya İlişkin Dikkate Alınacak Önemli Bilgiler