Abone Ol

Dergide Bu Ay

İÇİNDEKİLER (Sayı: 170 - Şubat 2018)

 

 

Vergi Karnesi İyi Olan Mükellefler İçin % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı

Yusuf ÖZER

 

Bitcoin Alış Satışının Türk Vergi Kanunları Karşısındaki Durumu

Levent ÖZMEN – Hakan SÜTSATAN

 

Hekimler Tarafından İş Gücü Temini Şeklinde Verilen Sağlık Hizmetlerinde KDV Oranı Değişti

Fatih GÜNDÜZ

 

Vergi Uygulaması ile İlgili Tebligatta Yeni Dönem

Güngör GEZER

 

2017 Takvim Yılı Basit Usul Ticari Kazancın Vergilendirilmesi

Özkan AYKAR

 

Mükelleflerin Vergisel Yükümlülükleri Açısından Yeni Bir Uygulama:Defter-Beyan Sistemi

Reyhan YALÇIN ÖZBALDAN

 

Periyodik Muayene Başvurusu İçin Son Gün 28 Şubat 

Emrah YILDIRIM

 

Son Yapılan Değişiklik Çerçevesinde Organize Sanayi Bölgelerindeki Tesislerin Kiralanması

Ersin AKPINAR

 

İşçinin Rekabet Etmeme Borcu

Erol TÜRK

 

 

VERGİ – MUHASEBE

 

Sonradan Yıllara Sari Hale Gelen İnşaat İşlerinde Vergi Uygulamaları

Kenan AKBULUT

 

Yargı Kararlarına Göre Tahsil Edilen Kira ve Faiz Gelirlerinin Niteliği, Vergilendirilmesi ve Beyanı

Mehmet YÜCEL

 

Incoming, Outgoing ve İç Turizm Hizmetleri Veren Seyahat Acentelerinin KDV Karşısındaki Durumu

Mehmet MAÇ

 

7061 Sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu ve Katma Değer Vergisi Kanunu’nda Yapılan Değişikliklere İlişkin İnceleme

Mehmet Emek KURT

 

İhalenin Aşamalarına Göre İhale Kararının İptalinin Ödenmiş Damga Vergisine Etkisi

Bünyamin ÇİTİL

 

Ticari Faaliyette Bulunan Kooperatiflerce Ödenen Risturnlar ile Alınan Bağış ve Aidatların Vergisel Karşılığı

Salih ÇALAL

 

Home-Ofis (Evden Çalışma) Olarak Kullanılan Konuta Ait Giderlerin İndirim Konusu Yapılması 

Ufuk ÜNLÜ

 

Kat Karşılığı İnşaat İşlerinde Arsa Sahipleri ile Müteahhitlerin Gelir Vergisi Karşısındaki Durumu 

İsmail PAMUK

 

Gayrimenkul Sertifikalarının Vergilendirilmesi

Yasin ÖZYOLCU

 

Elektrik Satışlarının Kurumlar Vergisi ve Katma Değer Vergisi Açısından Beyan Edileceği Dönem

Selahattin UÇUNOĞLU

 

Naylon Fatura Kullanımı ve Muhasebe Kaydı 

Ahmet ARABACI

 

15 Soruda İzaha Davet Müessesesi

Alaattin DEMİR

 

Ücret Gelirlerinin Vergilendirilmesi ve Beyanı

Bilal SIRÇA

 

Asgari Ücretlinin Kronikleşen Gelir Vergisi Sorunu

Şevket TEZEL

 

Yabancı Elçilik/Konsolosluklarda Çalışanlara Ödenen Ücretin Vergilendirilmesi 

İmdat TÜRKAY

 

Çok Taraflı Enstrüman (MLI): Uluslararası Vergi Anlaşmalarının Uygulanmasında Yeni Bir Yöntem Yeni Bir Dönem

Şaban KÜÇÜK

 

Gelir Vergisi Mükelleflerinin Zarar Mahsubu

Semih DOLDUR

 

Vergi Usul Kanunu’ndaki Tebligat İşlemlerinde Yeni Düzenlemeler ve Bu Düzenlemelerden Kapıya Pusula Yapıştırma Usulü 

Metin KAYA

 

İzaha Davet Yazısını Alan Mükellef Vergi Usul Kanunu’nun Pişmanlık Hükümlerinden Faydalanabilir mi?

İbrahim APALI

 

Emekli Maaşlarının Vergi Borçları İçin Haciz İşlemi Karşısındaki Durumu

Cenk CANAL

 

Sabit Kıymet Alımında Kullanılan Örtülü Sermaye Kapsamındaki Borcun Faiz ve Kur Farkı Sabit Kıymet Maliyetine Alınabilir mi?

Güray ÖĞREDİK

 

Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları ile Türk Vergi Sisteminde İşyerinin Vergilemeye Etkisi ve Değerlendirilmesi

Harun ÇELİK

 

  İŞ HUKUKU – SOSYAL GÜVENLİK

 

Otogaz İstasyonlarında Sorumlu Müdür Çalıştırma Şartı

Cumhur Sinan ÖZDEMİR

 

Sosyal Güvenlik Kurumunun Gönderdiği Ödeme Emirleri

Hamit TİRYAKİ

 

Taşeron İşçiliğinden Sürekli İşçi Kadrosuna Geçişle İlgili Bilinmesi Gerekenler

Raşit ULUBEY

 

Doğum Borçlanması ve Borçlanmanın SGK Emekliliğine Etkisi

Sevgi ÜVEDİ

 

Kurum Tarafından Hatalı Bağlanan Aylıkların Kesilmesi ve Yeniden Bağlanmasında Yeni Uygulamaya Geçiliyor

Cemil UZUN

 

Sosyal Güvenlik Mevzuatına Göre Süresi Dışında Yapılmasına Rağmen İdari Para Cezası Uygulanmayacak Bildirimler

Ahmet ÖZCAN

 

  TİCARET – FİNANS

 

Türkiye’de Tamamı veya Bir Kısmı Yabancı Sermayeli Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluşuna İlişkin Esaslar

Levent BAŞAK

 

Anonim Şirket Genel Kurul Toplantısının Gündemine Sonradan Madde Eklenebilir mi?

Soner ALTAŞ

 

Türk Ticaret Kanunu’nda Öngörülen İdari Para Cezalarının 2018 Yılı Uygulanma Hadleri

Mustafa YAVUZ

 

Yargı Kararları, Genelge ve Özelgeler

 

Sorular ve Yanıtlar

 

Resmi Gazete Özeti

 

Vergi, İş Hukuku ve Sigortaya İlişkin Dikkate Alınacak Önemli Bilgiler