Lebib Yalkın Dergi - Mayıs 2017
Lebib Yalkın Dergi - Mayıs 2017
Abone Ol

Dergide Bu Ay

İÇİNDEKİLER (Sayı: 161 - Mayıs 2017)

 

Bakanlar Kurulu’nun KDV İadesini Kaldırma Yetkisi (Hâlâ) Var mı?
Ömer KAYA

Kat Karşılığı İnşaat İşlerinde Vergileme Esasları ve İnşaat İşlerinde Vergisel Teşvikler
Emre DAL

6770 Sayılı Kanun ile 4490 Sayılı Kanun’da Yapılan Değişikliklerin Analizi ve Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Hususlar
Levent BAŞAK

Turkuaz Kartın Uluslararası İşgücü Kanunu ve Turkuaz Kart Yönetmeliği Hükümlerine Göre Getirdikleri
Raşit ULUBEY

İşletmelerde Staj Yapan Öğrencilere Ödenecek Ücrete İŞKUR’dan Teşvik
Mustafa Kemal ÇAYIROĞLU

Fazla Çalışma Ücretinin Asıl Ücrete Dahil Edilmesi
Hamit TİRYAKİ
    
     VERGİ – MUHASEBE

Fırsat Siteleri Üzerinden Yapılan Satışların Vergi Kanunları Yönünden Değerlendirilmesi
Kemal Faruk YAZGAN

6728 Sayılı Kanun ile Bölgesel Yönetim Merkezlerine Sağlanan Vergisel Avantajlar
Mehmet YÜCEL

İş Güvenliği Uzmanlığı / İşyeri Hekimliği Faaliyetinin Vergilendirilmesi
İmdat TÜRKAY

Son Düzenlemelere Göre Özel Kreş ve Gündüz Bakım Evlerinin Vergi Karşısında Durumu
Ümit ERKAN

Serbest Bölgelere Yönelik İki Önemli Yenilik
Tahir ERDEM

Hazinece Karşılanan Beş Puanlık Sigorta Primi Teşvikinin Muhasebeleştirilmesi
Tugay MANAV

Gübre ve Gübre Hammaddesinin Teslimleri ile Yem Teslimlerinde KDV İadesi
Ayşe GINALI

Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna Uygulaması
Kadir Can GÜNEŞ

Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Teslim Edilen Makine ve Teçhizatta KDV İstisnası ile İlgili Özellikli Durumlar
Abdullah ÖZTÜRK

Hurda Haline Gelmiş Sabit Kıymetler ile İmalât Atığı veya Artığı Şeklindeki Hurdaların Satışında KDV
Mehmet MAÇ

Gelir ve Kurumlar Vergisinde Ar-Ge İndirimi Uygulaması
İhsan Cemil DEMİR – Enes ÖZKAN 

Bölgesel Yönetim Merkezleri ve Kurumlar Vergisi Muafiyeti
Osman ERDOĞMUŞ

“Vergisiz Birleşme” Yapalım Derken Vergi Ödemek Zorunda Kalmayın! Sermaye Şirketlerinin Devir Suretiyle Birleşmesinde Fatura Düzenlenmeli mi?
Abdullah SEVEN

Avans Kâr Payı Dağıtımının TTK ve Vergi Kanunları ile Muhasebe Kayıtları Yönünden İncelenmesi
İsmail Hakkı GÜNEŞ

Sermaye Artışı ile Yapılan Sabit Yatırım Sonrasında Sermaye Azaltımı Yapılması Örtülü Kazanç Dağıtımı Olarak Değerlendirilebilir mi?
Güray ÖĞREDİK

Yap-İşlet-Devret Modeli ile Yapılan Köprü ve Otoyollarda Devlet Tarafından Sağlanan Garanti Gelirlerinin KDV Karşısındaki Durumu
Erhan BAYAR

Ticari Taşıtların Yenilenmesinde Geçici ÖTV İstisna Uygulaması
Süleyman TURAN
 

      İŞ HUKUKU – SOSYAL GÜVENLİK

Geçerli Fesihte İşçiye Eylemine Uygun Yaptırım Uygulanmalı
Erol TÜRK

Çalışma Koşullarındaki Esaslı Değişiklik e-Posta Yoluyla Yapılabilir mi?
Ali Kemal TERZİ

Doğum Yardımı ve Ayrıntıları
İsmail KARAKOÇ

Kıdem Tazminatına Uygulanacak Faiz
Cumhur Sinan ÖZDEMİR

SGK Tarafından Bağlanan Aylık ve Gelirlerin Birleşmesi
Faruk YÜKSEL

Bağ-Kur Emekliliğinde Fiili Hizmet Zamları ile Vergi Borçlanma Sürelerinin Pozitif Etkisi
Şevket TEZEL

Çalışanlara İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Uzaktan Verilmesi
Recep GÜNER

Hafta Tatilinde de Çalıştırılan İşçiye Ne Kadar Ücret Ödenmesi Gerekmektedir?
Ufuk YOLA

Görev Malûllüğü Aylığı Almakta İken Hizmet Akdine Tabi Çalışan Sigortalılar
Sevgi ÜVEDİ
 

      TİCARET – FİNANS

Holding Şirket Kuruluşu İçin Gerekli Şartlar
Soner ALTAŞ

Anonim Şirket Kuruluşunun Ticaret Siciline Tescilinde Gerekli Belgeler ve Tescil Sırasında Ödenecek Ücretler
Ümit IŞIK

Anonim Şirketlerde Kuruluş Aşamasının Seyri ve Özel Kanunlara Bağlı Anonim Şirketler
Salih ÇALAL

6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunundaki İdari Para Cezaları
Yavuz AKBULAK

Mesafeli Satış Sözleşmeleri ile İlgili 6502 Sayılı Kanun ve İlgili Yönetmelikte Yapılan Değişiklikler
Fatih KOÇAK
 

      DİĞER

Kooperatiflerde Genel Kurul Toplantılarının Her Yılın İlk Altı Ayı İçinde Yapılma Zorunluluğu
Mustafa YAVUZ

Kentsel Dönüşüm ve Gayrimenkul Sertifikası Sistemi
Talha APAK

Kamu Alım İhalelerinde Kalite Belgeleri: Düzenlemeler ve Uyuşmazlık Kararları
Bülent BÜBER

6745 Sayılı Yasa ile 4483 Sayılı Yasa’nın 9’uncu Maddesinde Yapılan Değişiklik Üzerine
İbrahim KILIÇASLAN

Yapı Ruhsatına Karşı Açılan Davalarda Ehliyet Sorunu
Sefa DEMİRCİ – Sidar TUNCA
 

Yargı Kararları, Genelge ve Özelgeler

Sorular ve Yanıtlar

Resmi Gazete Özeti

Vergi, İş Hukuku ve Sigortaya İlişkin Dikkate Alınacak Önemli Bilgiler