Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi - Mart 2017
Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi - Mart 2017
Abone Ol

Dergide Bu Ay

İÇİNDEKİLER (Sayı: 159 - Mart 2017)

 

    GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÖNEMİ ÖZEL BÖLÜMÜ

2016 Yılı Mesken ve İşyeri Kira Gelirinin Beyanı
İmdat TÜRKAY

Gerçek Kişilerce Elde Edilen Hisse Senedi Alım-Satım Kazançlarının Vergilendirilmesi Esasları ve Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Hususlar
Levent BAŞAK

Genç Girişimcilere Tanınan Gelir Vergisi İstisnası ve Beyanı
Ayşe GINALI

2016 Yılında Elde Edilen Kira Gelirlerinden Beyanname Üzerinde Yapılacak İndirimler
Mehmet YÜCEL

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında Gerçekleştirilen İşlemlerin Gelir Vergisi Boyutu
Necmettin GÜNDÜZ

2016 Takvim Yılında Ticari Kazancın Tespitinde Muafiyet ve İstisnalara İlişkin Esaslar
Nihat ETİK

Gayrimenkul Sermaye İradının Beyanında Gerçek Gider Yöntemi ve Enerji Tasarrufuna İlişkin Yapılan Harcamaların Giderleştirilmesi
Emrah KANDEMİR

Gelirlerin Toplanması ve Beyanname Verme Esasları
Emre DAL

Gayrimenkul Sermaye İradının Tespiti ve Beyanı
Fahrettin AÇAR

Sitelere Ait Ortak Alanların Kiralanmasının Vergisel Sonuçları
Tugay MANAV

Serbest Meslek Kazancında Tahsil Esasının Muhasebesi ve Beyannamede Gösterilmesi
Yunus SÜRMELİ – Kenan SANCAR

2016 Takvim Yılı Yıllık Gelir Vergisinin Beyanı
Özkan AYKAR
    
    VERGİ – MUHASEBE

Kıdem Tazminatının Gider Yazılabilmesi İçin Fiilen Ödenmiş Olması Şartının İleri Sürülmesi Mevzuata Aykırıdır
Mehmet MAÇ

Rekabet Yasağı Sözleşmesi Çerçevesinde Yapılan Ödemelerin Vergi Kanunları Karşısındaki Durumu
Kemal Faruk YAZGAN

Nakit Sermaye Artışında Faiz İndiriminden Yararlanmak İçin Ticari Esas Faaliyet Geliri Elde Edilmeye Başlanmış Olması ve Bu Gelirlerin Toplam Gelirlerin % 75’inden Fazla Olması Kesin Bir Ön Şart mıdır? (Henüz Faaliyet Geliri Oluşmamış Ancak Ticari Faaliyete Yönelik Yatırım Yapılan Dönemde İndirim Tutarı Hesaplanamaz mı?)     
Güray ÖĞREDİK

İkramiye Ödüllü Yarışmalar ve Hediye Çeklerinin Şirketler Açısından Vergi Kanunları Karşısındaki Durumu
Kadir Can GÜNEŞ

Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlerde Yenileme Fonu Uygulamasında Zaman, Zaruriyet, Teşebbüse Geçme ve Sermayeye İlâvede Yaşanan Tereddütler
Altar Ömer ARPACI

Yeni Yapılan Değişikliklerle “Dinlenme Talebi” Müessesesi Nasıl İşleyecektir?
Mehmet FİL

İzaha Davet Müessesesi
Nevzat ŞENSES

Vergi İncelemesinde Ortaklar Cari Hesabının Hukuki Durumu
Nazlı Gaye ALPASLAN GÜVEN

Fırça Kıllarındaki Katma Değer Vergisi Oranı Bu Kılların Kullanım Yerine Göre Değişir mi?
Nimet FİL

İhraç Kayıtlı Mal Teslimlerinde Kur Farkının Vergilendirilmesi
Kenan AKBULUT

Bütçe Gelirleri İçerisindeki Dolaylı Vergi Hâkimiyetinin Gelir Dağılımı Üzerindeki Etkisi
İlyas CEYHAN
 

     İŞ HUKUKU – SOSYAL GÜVENLİK

İş Kanunu’na Göre Part-Time Çalışma
Cumhur Sinan ÖZDEMİR

4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na Geçici 18’inci Madde Olarak 687 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle Eklenen İstihdam Teşvikine İlişkin Düzenleme
Raşit ULUBEY

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Tedbirlerine Uymamasının Sonuçları Nelerdir?
Feyza AYDEMİR AYDOS

İşverenin Destek Personeli Görevlendirme Yükümlülüğü
Recep GÜNER


İşçinin Kişisel Amaçlı İnternet Kullanımının İş Akdinin Feshine Etkileri
Ufuk YOLA

İşçi Alacaklarının Hesaplanmasında Yıl Kaç Gündür?
Hamit TİRYAKİ

Sanatçı Borçlanması Var mı?
Sevgi ÜVEDİ

İstirahatli İken Yapılan Ücret Dışındaki Ödemelerin Prime Tabi Tutulması
Faruk YÜKSEL

Sosyal Güvenlik Mevzuatına Göre İş Kazalarında Kusur Oranlarının Önemi ve Tespiti
Ahmet ÖZCAN

687 Sayılı KHK ile Yeni İşçi Alımına Getirilen Sigorta Prim Teşvikinin Ayrıntıları
Sami ÖNER

Krizde İşçinin Önemli Hakkı: Ücret Garanti Fonu
Şevket TEZEL
 

     TİCARET – FİNANS

Ticaret Şirketleri ve Kanuni Temsilcileri Ticareti Terk Suçunu İşleyebilirler mi?
Soner ALTAŞ

684 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Ön Ödemeli Konut Sözleşmeleriyle İlgili 6502 Sayılı Kanunda Yapılan Değişiklikler
Fatih KOÇAK

Anonim Şirketlerin Yönetim Kurullarında Temsile İlişkin Özel Durumlar
Ufuk ÜNLÜ

Çekte Yeni Dönem: Karşılıksız Çek ve Karekodlu Çek Uygulaması
Talha APAK


Kamu Kurumları Nakit Paralarını Borsa, Döviz, Kıymetli Maden ya da Borçlanma Araçları Piyasasında Değerlendirebilir mi?
Ahmet ARSLAN
 

     DİĞER

Bireysel Başvuruda Kazananlar ve Kaybedenler
Nurettin BİLİCİ – Begüm DİLEMRE ÖDEN

Anayasa Mahkemesinin Bir İptal Kararı Üzerine Düşünceler
Erol TÜRK

2017 Yılında Yeni Bir Destek Türü: Cazibe Merkezleri Programı
Bülent BÜBER
 

Yargı Kararları, Genelge ve Özelgeler

Sorular ve Yanıtlar

Resmi Gazete Özeti

Vergi, İş Hukuku ve Sigortaya İlişkin Dikkate Alınacak Önemli Bilgiler