Ocak 2017 Dergi
Ocak 2017 Dergi
Abone Ol

Dergide Bu Ay

İÇİNDEKİLER (Sayı: 157 - Ocak 2017)

 

İnceleme ve Tarhiyat Safhasında İşlemleri Bulunan Mükelleflerin Yapılandırma Hakları Devam Etmektedir
Ayşe GINALI


Doğum Sonrası Kısmi Çalışmaya İlişkin Yönetmelik Yürürlüğe Girdi
Faruk YÜKSEL


İstanbul ve Ankara’daki Çalışan Annelere de Çocuk Parası Verilecek
Cemil UZUN


Yeni Kısmi Süreli Çalışma Hakkında İşverenlerin Bilmesi Gerekenler
Şevket TEZEL


Şirketin Kuruluş Sözleşmesini Onaylatmak ve İmza Beyannamesi Çıkartmak İçin Artık Notere Gitmenize Gerek Yok!
Soner ALTAŞ


Yönetim Kurulu Karar Defterinin Kapanış Onayının Süresinde Yaptırılmamasının Müeyyidesi
Özkan ARSLAN
    
    VERGİ – MUHASEBE


6676 Sayılı Kanun’la 4691 Sayılı Kanun’da Yapılan Değişikliklerin Analizi, Birkaç Değişiklik Önerisi ve Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Hususlar
Levent BAŞAK


Kayıt Dışı Fotoğrafçılıktan Elde Edilen Kazançların Vergilendirilmesi
İlyas CEYHAN


Forward İşlemlerin Vergilendirilmesi
Gözde ÖZLER


Götürü Gider Müessesesinde Yaşanan Sorunlar
Hasan Utku GELBAL


Türk Vergi Sisteminde Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde Gelir Vergisi Stopaj Teşviki Uygulaması
İsmail Yiğit ERDOĞAN


Kat Karşılığı İnşaat İşlerinde Teslim Olunan Gayrimenkullere Yönelik İşlemler
Kenan AKBULUT


Teşvik Belgeli Yatırımlara Sağlanan Vergisel Teşvikler
Süleyman TURAN


Sat-Kirala-Geri Al İşlemlerinin Vergi İstisnalarındaki Son Değişimi
Kâzım BAŞARAN


Taşınmazlar ve İştirak Hisseleri ile Kurucu Senetleri, İntifa Senetleri ve Rüçhan Haklarının Satış Kazanç İstisnası
Mustafa Hakan ALEMDAROĞLU


Kalkınma Ajansları Tarafından Sağlanan Hibelerin Vergisel Boyutu
İlhan ÇETİN


“İflâs Halinde” Kararı Alınmış Olan Bir Şirketin Müdürü Hakkında Defter Belge İbraz Etmeme Nedeniyle Suç Raporu Yazılabilir mi?
Mehmet FİL


TCMB’ce İlân Edilen Kurların Mükelleflerce Değerlemede Kullanılması Kanuni mi? Maliye Bakanlığı Değerleme Günü Geçtikten Sonra Neden Kur Açıklıyor?
Ümit GÜNER


İnceleme Süresi Bittiği Halde İncelemeye Devam Edilebilir mi?
Abdullah ARMAĞAN


Maddi Duran Varlıklarda Amortisman Uygulamasının Türkiye Muhasebe Standartları ve Vergi Usul Kanunu Açısından Karşılaştırılması
Mustafa Kutay VARDAR – Yavuzhan DUYSAK


İlânen Tebliğ ve Sonuçları
Semih DOLDUR


e-Ticaret ve KDV Açısından Yarattığı Sorunlar
Leman KILINÇKAYA


İhraç Kayıtlı Satışlarda Meydana Gelen Kur Farklarının Katma Değer Vergisi Açısından Değerlendirilmesi
Emre DAL


Muhasebe Fişlerine Kayıt ve KDV İndirimi
Yunus SÜRMELİ


Yem ve Gübrede KDV Oranı Tespit Edilirken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Ramazan GÜLER


Sözleşmesi Birden Fazla Nüsha İmzalanan İhalelerde Damga Vergisi Değişikliği
Hilmi Bahadır BARÇIN


Mevcut Finansal Kiralama Sözleşmesinin Süresinin Yeni Bir Sözleşme ile Kısaltılması Halinde İstisnalardan Yararlanılır mı?
Menderes ÇETİN


Emlâk Vergisinde Yeni Bir Uygulama: Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Muafiyet
Özkan AYKAR


Küresel Isınmaya Karşı Karbon Vergisi Çözümü ve Türkiye’deki Çevreci Vergilerin Etkinliği
Mert ÖZBİLGİN

 

     İŞ HUKUKU – SOSYAL GÜVENLİK


Belirli Süreli İş Sözleşmesinde Bakiye Süre Ücreti
Cumhur Sinan ÖZDEMİR


6764 Sayılı Kanun’la 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nda Yapılan Değişikliklerle Neler Getirildi?
Raşit ULUBEY


Fazla Çalışma İddiasının Tanıkla İspatında Sınırlar
Hamit TİRYAKİ


Aylığa Hak Kazananlar Başvurusunu Ne Zaman Yapmalı?
Sevgi ÜVEDİ


Çalışan Kadınların Analık Durumunda Geçici İş Göremezlik Ödeneğinden Yararlanma Koşulları
Berna GÖKCEN AYAN


Yeni Düzenleme ile Vakıflar Tarafından Kurulan Yüksek Öğretim Kurumlarının Çalıştırdıkları İşçiler İçin Beş Puanlık Prim İndiriminden Yararlanma Şartı Getirildi
Gökhan BEDİR

 

     TİCARET – FİNANS


Garanti Belgesi Düzenlenmesi ile İlgili 6502 Sayılı Kanun ve Garanti Belgesi Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler
Fatih KOÇAK


Bağımsız Denetçi Yetkilendirilmesi
Mustafa Suat BARAN

 

     DİĞER


Özel Sektör İçin İhale Notları
Bülent BÜBER


İhalelerin 4734 Sayılı Kanun ya da 2886 Sayılı Kanun’a Tabi Olması Açısından Belirleyici Unsur: Kamu Kaynağı Kavramı
Ahmet ARSLAN


Organize Sanayi Bölgelerinde Arsa Tahsis İptali Hangi Hallerde Mümkündür?
Ümit IŞIK


Mirasçılıktan Çıkarma
Alper KESKİN


Yeni Bir Düzenleme: Konut Hesabı ve Devlet Katkısı
Mehmet İlker ÖZKURT

 

Yargı Kararları, Genelge ve Özelgeler


Sorular ve Yanıtlar


Resmi Gazete Özeti


Vergi, İş Hukuku ve Sigortaya İlişkin Dikkate Alınacak Önemli Bilgiler


2016 Yılı Yazılar Dizini