Abone Ol

İşçi, Fazla Çalışma Yaptığını Nasıl İspat Edebilir?

Soru:

İşçi, fazla çalışma yaptığını nasıl ispat edebilir?

 

İş Hukuku Eğitimi

 

Cevap:

İş Kanunu’na göre, ülkenin genel yararları yahut işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle fazla çalışma yapılabilir. Kanunda yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık 45 saati aşan çalışmalar fazla çalışmadır. Fazla çalışmak için işçinin onayının alınması gerekir.

İlgili Yönetmeliğe göre, işveren fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma yaptırdığı işçilerin bu çalışma saatlerini gösteren bir belge düzenlemek ve imzalı bir nüshasını işçinin özlük dosyasında saklamak zorundadır. İşçilerin işlemiş olan fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma ücretleri normal çalışmalarına ait ücretlerle birlikte, İş Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca ödenir. Bu ödemeler, ücret bordrolarında ve İş Kanunu uyarınca işçiye verilmesi gereken ücret hesap pusulasında açıkça gösterilir.

 

Dergide_Bu_Ay