Mevzuattaki Son Değişiklikler

Adet: 228

23 Şubat 2017

Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik


23.2.2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik ile 4/7/1994 tarihli ve 22000 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 29988 R.G. Tarihi: 23.2.2017 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: ...
23 Şubat 2017

Sayaç İşlemleri Tebliği (Seri No: 1)


23.2.2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ, 3 üncü maddede akaryakıt olarak tanımlanan dökme eşyaya uygulanacak gümrük işlemlerine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacı ile hazırlanmıştır.
R.Gazete No: 29988 R.G. Tarihi: 23.2.2017 ...
23 Şubat 2017

AYMK Bireysel Başvuru No: 2014/6971ANAYASA MAHKEMESİ BİREYSEL BAŞVURU KARARI Başvuru No.: 2014/6971 Karar Tarihi: 1.2.2017 R.G. Tarihi: 23.2.2017 R.G. No. : 29988 BİRİNCİ ...
23 Şubat 2017

İthalatta Haksız Rekabetin Önl. Hk. Teb. (No: 2017/4)R.Gazete No: 29988 R.G. Tarihi: 23.2.2017 ...
23 Şubat 2017

İthalatta Haksız Rekabetin Önl. Hk. Teb. (No: 2017/3)R.Gazete No: 29988 R.G. Tarihi: 23.2.2017 ...
23 Şubat 2017

K. 2017/9811 (T.C.- Kazakistan Karma Ekonomik Protokolü)Karar No. 2017/9811 R.Gazete No. 29988 Karar Tarihi: 23.1.2017 R.G. Tarihi: 23.2.2017 12 Mart 2016 tarihinde Ankara'da imzalanan ekli "Türkiye Kazakistan Hüküme ...
23 Şubat 2017

K.2017/9816 (T.C.-Suudi Arabistan Sosyal Güv. Anl. Onayı)Karar No. 2017/9816 R.Gazete No. 29988 Karar Tarihi: 23.1.2017 R.G. Tarihi: 23.2.2017 29 Eylül 2016 tarihinde Ankara'da imzalanan ekli "Türkiye Cumhuriyeti Hükümet ...
23 Şubat 2017

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi Yön. Değ.


23.2.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile 1/10/2013 tarihli ve 28782 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte değişiklikler olmuştur.
R.Gazete No: 29988 R.G. Tarihi: 23.2.2017 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: ...
23 Şubat 2017

Subay Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yön.


23.2.2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik ile 27/12/1998 tarihli ve 23566 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Subay Sicil Yönetmeliğinde değişiklikler olmuştur.
R.Gazete No: 29988 R.G. Tarihi: 23.2.2017 Millî Savunma Bakanlığından: ...
23 Şubat 2017

Astsubay Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yön.


23.2.2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik ile 28/12/1998 tarihli ve 23567 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Astsubay Sicil Yönetmeliğinde değişiklikler olmuştur.
R.Gazete No: 29988 R.G. Tarihi: 23.2.2017 Millî Savunma Bakanlığından: ...