Mevzuattaki Son Değişiklikler

Adet: 1000

31 Aralık 2017

K.2017/11167 (İthal TV, Radyo Cihazları 2018 Yılı Ücreti)Karar No. 2017/11167 R. Gazete No. 30287(5.Mük.) Karar Tarihi: 25.12.2017 R.G. Tarihi: 31.12.2017 Ticari ithalat maksadı dışında yurt dışından getirilecek televizyon, radyo, ...
31 Aralık 2017

KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik (Seri No:16)


31.12.2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 16 No.lu Tebliğ ile; 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği'nde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30287 R.G. Tarihi: 31.12.2017 ...
31 Aralık 2017

Tüketicinin Kor. Kanunundaki İdari Para Cez. Hk. TebliğR.Gazete No: 30287 R.G. Tarihi: 31.12.2017 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: ...
31 Aralık 2017

Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yön. Değ.R.Gazete No: 30287 R.G. Tarihi: 31.12.2017 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: ...
31 Aralık 2017

Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yön. Değ.R.Gazete No: 30287 R.G. Tarihi: 31.12.2017 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: ...
31 Aralık 2017

Motorlu Araçlar Mali Sorum. Sigortası Yön. Değ.R.Gazete No: 30287 R.G. Tarihi: 31.12.2017 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)'tan: ...
31 Aralık 2017

K.2017/11170 (İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Tarife Cetveli)


31.12.2017 (3. Mükerrer) tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan 2017/11170 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 2018 yılı için İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Tarife Cetveli yayınlanmıştır.
Karar No. 2017/11170 R.Gazete No: 30287 (3.Mük.) Karar Tarihi: 25.12.2017 R.G. Tarihi: 31.12.2017 Ekli "İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli&qu ...
31 Aralık 2017

İthalat Tebliği (İthalat: 2018/1)


31.12.2017 (4. mükerrer) tarihli Resmi Gazete ile yayımlanmış olan bu Tebliğin amacı, ithalatın uluslararası anlaşmalar ile kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen ilke, hedef ve politikalar çerçevesinde yürütülmesini sağlamak ve kamu kurum ve kuruluşlarına çeşitli mevzuatla verilmiş yetkilerin kullanımında ithalat ile ilgili politikaların uygulanması ile Tebliğ kapsamı eşyanın ithalatına yönelik bazı usul ve esasları düzenlemektir.
R.Gazete No: 30287 (4.Mük.) R.G. Tarihi: 31.12.2017 Ekonomi Bakanlığından: ...
31 Aralık 2017

Tüketicinin Kor. Kanunundaki Parasal Sınırlar Hk. TebliğR.Gazete No: 30287 R.G. Tarihi: 31.12.2017 ...
31 Aralık 2017

Kanun No.7067 (2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu)


31.12.2017 (2. Mükerrer) tarihli Resmi Gazete ile 2016 yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu yayımlanmıştır.
2016 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU Kanun No. 7067 R.Gazete No: 30287(2.Mük.) Kabulü: 23.12.2017 R.G. Tarihi: 31.12.2017 Gider bütçesi MADDE 1 ...