Mevzuattaki Son Değişiklikler

Adet: 384

29 Mart 2017

İninal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. Hk. BDDK KararıKarar No. 7282 R. Gazete No. 30022 Karar Tarihi: 23.3.2017 R.G. Tarihi: 29.3.2017 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME K ...
29 Mart 2017

AYMK Bireysel Başvuru No: 2014/13966ANAYASA MAHKEMESİ BİREYSEL BAŞVURU KARARI Başvuru No.: 2014/13966 Karar Tarihi: 15.2.2017 R.G. Tarihi: 29.3.2017 R.G. No. : 30022 İKİNCİ BÖLÜM ...
29 Mart 2017

AYMK Bireysel Başvuru No: 2014/2983ANAYASA MAHKEMESİ BİREYSEL BAŞVURU KARARI Başvuru No.: 2014/2983 Karar Tarihi: 15.2.2017 R.G. Tarihi: 29.3.2017 R.G. No. : 30019 İKİNCİ BÖLÜM ...
28 Mart 2017

Takviye Edici Gıdalar Hk. Yön. Değ.


28.3.2017 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan bu Yönetmelik ile 2/5/2013 tarihli ve 28635 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Takviye Edici Gıdaların İthalatı, Üretimi, İşlenmesi ve Piyasaya Arzına İlişkin Yönetmelikte değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30021 R.G. Tarihi: 28.3.2017 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: ...
28 Mart 2017

AYMK Bireysel Başvuru No: 2014/11994ANAYASA MAHKEMESİ BİREYSEL BAŞVURU KARARI Başvuru No.: 2014/11994 Karar Tarihi: 9.3.2017 R.G. Tarihi: 28.3.2017 R.G. No. : 30018 BİRİNCİ BÖLÜM ...
28 Mart 2017

Türk Gıda Kodeksi Takviye Edici Gıdalar Teb. Değ.


28.3.2017 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan 2017/6 no.lu Tebliğ ile 16/8/2013 tarihli ve 28737 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Takviye Edici Gıdalar Tebliğinde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30021 R.G. Tarihi: 28.3.2017 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: ...
28 Mart 2017

Bitki Pasaportu Sistemi Yön. Değ.


28.3.2017 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan bu Yönetmelik ile 12/1/2011 tarihli ve 27813 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bitki Pasaportu Sistemi ve Operatörlerin Kayıt Altına Alınması Hakkında Yönetmelikte değişiklikler olmuştur.
R.Gazete No: 30021 R.G. Tarihi: 28.3.2017 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: ...
28 Mart 2017

Ticaret Borsalarında Mesleklerin Gruplandırılması Hk. Yön. Değ.


28.3.2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik ile; 19/1/2005 tarihli ve 25705 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ticaret Borsalarında Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelik'de değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30021 R.G. Tarihi: 28.3.2017 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden: ...
26 Mart 2017

Ticaret Borsalarına Tabi Maddeler Hk. Yön. Değ.


26.3.2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik ile; 8/1/2005 tarihli ve 25694 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ticaret Borsalarına Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin Alım veya Satımlarının Tescili Hakkında Yönetmelik'de değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30019 R.G. Tarihi: 26.3.2017 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden: ...
26 Mart 2017

MEB Ortaöğretim Kurumları Yön. Değ.


26.3.2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik ile; 7/9/2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğin'de değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30018 R.G. Tarihi: 25.3.2017 ...