Mevzuattaki Son Değişiklikler

Adet: 1000

31 Aralık 2017

K.2017/11167 (İthal TV, Radyo Cihazları 2018 Yılı Ücreti)Karar No. 2017/11167 R. Gazete No. 30287(5.Mük.) Karar Tarihi: 25.12.2017 R.G. Tarihi: 31.12.2017 Ticari ithalat maksadı dışında yurt dışından getirilecek televizyon, radyo, ...
31 Aralık 2017

KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik (Seri No:16)


31.12.2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 16 No.lu Tebliğ ile; 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği'nde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30287 R.G. Tarihi: 31.12.2017 ...
31 Aralık 2017

Tüketicinin Kor. Kanunundaki İdari Para Cez. Hk. TebliğR.Gazete No: 30287 R.G. Tarihi: 31.12.2017 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: ...
31 Aralık 2017

Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yön. Değ.R.Gazete No: 30287 R.G. Tarihi: 31.12.2017 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: ...
31 Aralık 2017

Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yön. Değ.R.Gazete No: 30287 R.G. Tarihi: 31.12.2017 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: ...
31 Aralık 2017

Motorlu Araçlar Mali Sorum. Sigortası Yön. Değ.R.Gazete No: 30287 R.G. Tarihi: 31.12.2017 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)'tan: ...
31 Aralık 2017

Kanun No.7067 (2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu)


31.12.2017 (2. Mükerrer) tarihli Resmi Gazete ile 2016 yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu yayımlanmıştır.
2016 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU Kanun No. 7067 R.Gazete No: 30287(2.Mük.) Kabulü: 23.12.2017 R.G. Tarihi: 31.12.2017 Gider bütçesi MADDE 1 ...
31 Aralık 2017

Kanun No.7066 (2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu)


31.12.2017 (Mükerrer) tarihli Resmi Gazete ile 2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu yayımlanmıştır.
2018 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU Kanun No. 7066 R.Gazete No: 30287(Mük.) Kabulü: 23.12.2017 R.G. Tarihi: 31.12.2017 Gider MADDE 1 – (1) Bu Kan ...
31 Aralık 2017

Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 16)


31.12.2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 16 No.lu Tebliğin amacı, 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 39 uncu maddesinin ve 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun geçici 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.
R.Gazete No: 30287 R.G. Tarihi: 31.12.2017 ...
31 Aralık 2017

CMK Gereğince Gör. Müdafi ve Vekil Ödemeleri 2018 Yılı TarifesiR.Gazete No: 30287 R.G. Tarihi: 31.12.2017 Adalet Bakanlığından: ...