Mevzuattaki Son Değişiklikler

Adet: 1000

22 Kasım 2017

K.2017/10798 (İthalat Rejimi Kararına Ek Karar)


22.11.2017 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan 2017/10798 sayılı bu Karar ile 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listede yer alan bazı maddelere ilişkin gümrük vergileri değiştirilmiştir.
Karar No. 2017/10798 R.Gazete No. 30248 Karar Tarihi: 11.9.2017 R.G. Tarihi: 22.11.2017 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir. Ekli "İ ...
22 Kasım 2017

K.2017/10796 (İthalat Rejimi Kararına Ek Karar)Karar No. 2017/10796 R.Gazete No. 30248 Karar Tarihi: 11.9.2017 R.G. Tarihi: 22.11.2017 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir. Ekli "İ ...
22 Kasım 2017

K.2017/10799 (İran Menşeli Polyester Elyaf İth. Korunma Önl.)


22.11.2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmış olan 2017/10799 sayılı bu Karar, 10/5/2004 tarihli ve 2004/7305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar çerçevesinde İran menşeli polyester elyaf ithalatında yürütülen mevcut önlemin uzatılmasına ilişkin korunma önlemi soruşturması sonucunda alınan korunma önlemine ilişkin usul ve esasları kapsar.
Karar No. 2017/10799 R.Gazete No. 30248 Karar Tarihi: 11.9.2017 R.G. Tarihi: 22.11.2017 Ekli "İran Menşeli Polyester Elyaf İthalatında Korunma Önlemi Uygula ...
22 Kasım 2017

K.2017/10810 (İhracat Kredi Bankası A.Ş. 2017 Ülke Limitleri)


22.11.2017 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan 2017/10810 sayılı Karar ile 2017 Yılı Ülke Limitleri Listesi (Milyon ABD Doları) yayımlanmıştır.
Karar No. 2017/10810 R.Gazete No. 30248 Karar Tarihi: 11.9.2017 R.G. Tarihi: 22.11.2017 Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketinin, Yüksek Danışma ve Kredil ...
22 Kasım 2017

K.2017/10901 (İthalat Rejimi Kararına Ek Karar)


22.11.2017 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan 2017/10901 sayılı bu Karar ile belirtilen eşyalar nezdinde Faroe Adaları menşeli olan ithalatında EFTA Üyesi Ülkelere uygulanan gümrük vergisi ve varsa EFTA Üyesi Ülkelere uygulanan tarım payı uygulanması hususunda düzenlemeler yapılmıştır.
Karar No. 2017/10901 R.Gazete No. 30248 Karar Tarihi: 2.10.2017 R.G. Tarihi: 22.11.2017 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir. Ekli &q ...
22 Kasım 2017

K.2017/10896 (Yurtdışı Türkler ve Akraba Top. İhale Esasları)


22.11.2017 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan 2017/10896 sayılı Karar ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (f) bendi kapsamında yapılacak ihalelere ilişkin Esaslar yayımlanmıştır.
Karar No. 2017/10896 R.Gazete No. 30248 Karar Tarihi: 22.9.2017 R.G. Tarihi: 22.11.2017 Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından 4734 sayılı Kamu İh ...
22 Kasım 2017

K.2017/10894 (TSK Devlet Memurları Yön. Değ.)


22.11.2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2017/10894 sayılı Karar ile 11/3/1983 tarihli ve 83/6153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Silahlı Kuvvetlerinde Görevli Devlet Memurları Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmıştır.
Karar No. 2017/10894 R.Gazete No. 30248 Karar Tarihi: 22.9.2017 R.G. Tarihi: 22.11.2017 Ekli "Türk Silahlı Kuvvetlerinde Görevli Devle Memurları Disiplin Kurulları ve ...
21 Kasım 2017

K.2017/10873 (İthalat Rejimi Kararına Ek Karar)


21.11.2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2017/10873 sayılı Karar ile İthalat Rejimi Kararına Ek Kararın yürürlüğe konulması kararlaştırılmıştır.
Karar No. 2017/10873 R.Gazete No. 30247 Karar Tarihi: 2.10.2017 R.G. Tarihi: 21.11.2017 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir. Ekli "İthalat Re ...
21 Kasım 2017

Ürün Güvenliği ve Denetimi 2017/33


21.11.2017 tarihli Resmi Gazete ile 2017/33 sayılı Uluslararası Gözetim Şirketinin Faaliyetten Süreli Men'i Hakkında Tebliğ (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2017/33) yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 30247 R.G. Tarihi: 21.11.2017 ...
21 Kasım 2017

İthalatta Gözetim Uyg. Hk. Teb. (2007/13)'de Değ.


21.11.2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ ile; 1.3.2007 tarihli ve 26449 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/13)'de değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30247 R.G. Tarihi: 21.11.2017 Ekonomi Bakanlığından: ...