Mevzuattaki Son Değişiklikler

Adet: 1000

31 Aralık 2018

2019 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret TarifesiR.Gazete No: 30642 (4.Mük.) R.G. Tarihi: 31.12.2018 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)'ndan: 2019 YILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞ ...
31 Aralık 2018

Kanun No. 7157 (2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu)


31.12.2018 (2.Mük.) tarihli Resmi Gazete'de 7157 sayılı 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu yayımlanmıştır.
2017 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU R.Gazete No: 30642 (2.Mük.) R.G. Tarihi: 31.12.2018 Kanun No. 7157 Kabul Tarihi: 22/12/2018 Gider bütçesi MADDE 1 ...
31 Aralık 2018

Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 51)


31.12.2018 (3 Mük.) tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğin amacı,1/1/2019 tarihinden itibaren uygulanacak motorlu taşıtlar vergisi tutarlarının tespit ve ilan edilmesidir.
R.Gazete No: 30642 (3.Mük.) R.G. Tarihi: 31.12.2018 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)' ndan : MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 51) ...
31 Aralık 2018

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 22)


31.12.2018 (3 Mük.) tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ ile; 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde (III/B-3.) değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30642 (3.Mük.) R.G. Tarihi: 31.12.2018 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)' ndan : KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK ...
31 Aralık 2018

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 63)


31.12.2018 (3 Mük.) tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğin amacı,1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinde yer alan azami tutarın ve Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan maktu vergilerin yeniden değerleme oranına göre belirlenerek tespit ve ilan edilmesidir.
R.Gazete No: 30642 (3.Mük.) R.G. Tarihi: 31.12.2018 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)'ndan: DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 63) Amaç ...
31 Aralık 2018

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 74)


31.12.2018 (3 Mük.) tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğin amacı,2019 yılına ait emlak (bina, arsa ve arazi) vergi değerleri ile 2019 yılında mükellef olacakların emlak vergi değerlerinin hesabında dikkate alınacak asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin tespiti hususunda açıklamalar yapmaktır.
R.Gazete No: 30642 (3.Mük.) R.G. Tarihi: 31.12.2018 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)' ndan : EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 74) ...
31 Aralık 2018

Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 82)


31.12.2018 (3.Mük.) tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğin amacı, 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı tarifelerde yer alan maktu harçların (maktu ve nispî harçların asgarî ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) yeniden değerleme oranında hesaplanarak tespit ve ilan edilmesidir.
R.Gazete No: 30642 (3.Mük.) R.G. Tarihi: 31.12.2018 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)'ndan: HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 82) Amaç ve ...
31 Aralık 2018

Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 83)


31.12.2018 (3.Mük.) tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğin amacı, Konsolosluk harçları ile Türkiye Cumhuriyeti Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarının yaptıkları her türlü işlemlere ait harçların döviz cinsinden hesaplanmasına esas olacak ABD doları cinsinden döviz kuru ve bu işlemlerle ilgili tarifelere ayrı ayrı veya birlikte uygulanacak emsallerin tespit ve ilan edilmesidir.
R.Gazete No: 30642 (3.Mük.) R.G. Tarihi: 31.12.2018 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)' ndan : HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 83) Amaç ...
31 Aralık 2018

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 305)


31.12.2018 (3.Mük.) tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğin amacı, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86, 89/15, 103 ve mükerrer 121 inci maddelerinde yer alan ve yeniden değerleme oranında artırılan maktu had ve tutarlar, basit usule tabi mükelleflerde toplu belge düzenleme uygulaması ile 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilen bir kısım menkul kıymetlerden 2018 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iradının beyanında dikkate alınacak indirim oranı uygulamasına ilişkin hususların açıklanmasıdır.
R.Gazete No: 30642 (3.Mük.) R.G. Tarihi: 31.12.2018 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)' ndan : GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 305) BİRİNCİ BÖ ...
31 Aralık 2018

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 504)


31.12.2018 (3.Mük.) tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğin amacı, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 104, mükerrer 115, 153/A, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, 355, mükerrer 355 ve 370 inci maddelerinde yer alıp 2018 yılında uygulanan had ve tutarların yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle 1/1/2019 tarihi itibarıyla uygulanacak had ve tutarların belirlenmesine ilişkin hususların açıklanmasıdır.
R.Gazete No: 30642 (3.Mük.) R.G. Tarihi: 31.12.2018 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)'ndan: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 504) Ama ...