Mevzuattaki Son Değişiklikler

Adet: 661

18 Haziran 2018

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ (2010/1)'de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (2018/1)


18.6.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ ile 21.7.2010 tarihli ve 27648 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ (2010/1)'de değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30452 R.G. Tarihi: 18.6.2018 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)'tan: TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASINDA KURUM KATKISINA İLİŞ ...
14 Haziran 2018

Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair YönetmelikR.Gazete No: 30451 R.G. Tarihi: 14.6.2018 Millî Savunma Bakanlığından: TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ İÇ HİZMET YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1 ...
14 Haziran 2018

Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair YönetmelikR.Gazete No: 30451 R.G. Tarihi: 14.6.2018 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)'tan: SİGORTACILIKTA TAHKİME İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK ...
14 Haziran 2018

Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 11)


14.6.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ ile; 30/6/2007 tarihli ve 26568 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1'de değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30451 R.G. Tarihi: 14.6.2018 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)'ndan: TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ SERİ: A SIRA NO: 1'DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ ...
14 Haziran 2018

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


14.6.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 25/11/2014 tarihli ve 29186 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30451 R.G. Tarihi: 14.6.2018 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1 ...
14 Haziran 2018

İşyurtları Ortak Üretim ve İşbirliği Programının Usul ve Esaslarına Dair YönetmelikR.Gazete No: 30451 R.G. Tarihi: 14.6.2018 Adalet Bakanlığından: İŞYURTLARI ORTAK ÜRETİM VE İŞBİRLİĞİ PROGRAMININ USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM ...
13 Haziran 2018

Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 8) Hk. Tebliğ Sıra No: 5'in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 126)


13.6.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ ile; 20/10/2005 tarihli ve 25972 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 8) Hakkında Tebliğ Sıra No:5 yürürlükten kaldırılmıştır.
R.Gazete No: 30450 R.G. Tarihi: 13.6.2018 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: MUHASEBE POLİTİKALARI, MUHASEBE TAHMİNLERİNDE DEĞİŞİK ...
13 Haziran 2018

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2018/10)R.Gazete No: 30450 R.G. Tarihi: 13.6.2018 Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2018/10) ...
13 Haziran 2018

Limanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


13.6.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile 31.10.2012 tarihli ve 28453 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Limanlar Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30450 R.G. Tarihi: 13.6.2018 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: LİMANLAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNE ...
13 Haziran 2018

Sözleşmeli Subay ve Astsubay Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


13.6.2018 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan bu Yönetmelik ile 27.4.2002 tarihli ve 24738 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Subay ve Astsubay Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30450 R.G. Tarihi: 13.6.2018 Millî Savunma Bakanlığından: SÖZLEŞMELİ SUBAY VE ASTSUBAY YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETME ...