R.Gazete No: 30511

R.G. Tarihi: 16.8.2018

 

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

 

KURUL KARARI

 

Karar No: 75935942-050.01.04- [01/141]

Karar Tarihi: 10.08.2018

Kararın Konusu: Bağımsız Denetim Standardı (BDS) 720 Bağımsız Denetçinin Diğer Bilgilere İlişkin Sorumlulukları'nın Yayımlanması

 

660 sayılı KHK'nın 9'uncu maddesi uyarınca; ülkemiz mevzuatına ve uluslararası standartlara uyum sağlamak üzere, Uluslararası Bağımsız Denetim ve Güvence Denetimi Standartları Kurulu tarafından "ISA 720 the Auditor's Responsibilities Relating to Otker Information " başlığıyla yayımlanan Standardın mevzuata kazandırılması amacıyla Bağımsız Denetim Standardı (BDS) 720 Bağımsız Denetçinin Diğer Bilgilere İlişkin Sorumlulukları 'nın yayımlanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

NOT: Kararın tamamına ulaşmak için lütfen TIKLAYINIZ.

 

----------o----------