R.Gazete No: 30511

R.G. Tarihi: 16.8.2018

 

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

 

KURUL KARARI

 

Karar No: 75935942-050.01.04 – [/143]

Karar Tarihi: 10.08.2018

Kararın Konusu: İlgili Hizmetler Standardı (İHS) 4410 Finansal Bilgileri Derleme İşi'nin Yayımlanması

 

660 sayılı KHK'nın 9'uncu maddesi uyarınca; ülkemiz mevzuatına ve uluslararası standartlara uyum sağlamak üzere, Uluslararası Bağımsız Denetim ve Güvence Denetimi Standartları Kurulu tarafından "ISRS 4410 Compilation Engagements" başlığıyla yayımlanan Standardın mevzuata kazandırılması amacıyla İlgili Hizmetler Standardı (İHS) 4410 Finansal Bilgileri Derleme İşi'nin yayımlanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

NOT: Kararın tamamına ulaşmak için lütfen TIKLAYINIZ.

 

----------o----------