R.Gazete No: 30512

R.G. Tarihi: 17.8.2018

İçişleri Bakanlığından:

 

MÜLKİ İDARE AMİRLERİ ATAMA, DEĞERLENDİRME VE YERDEĞİŞTİRME

YÖNETMELİĞİNİN EKİ CETVELLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2018/ 2) 1

 

MADDE 1 –24/6/1986tarihli ve 86/10782 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme veYerdeğiştirme Yönetmeliğinin ekinde yer alan İlçe Sınıflarını Düzenleyen (EK: II) sayılı cetvel aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

"(EK: II)

İLÇE SINIFLARI CETVELİ

 

İLİ İLÇESİ ESKİ SINIFI YENİ SINIFI
ARDAHAN Hanak 4 6
DÜZCE Gümüşova 4 3
EDİRNE Meriç 4 6
HATAY Kumlu 5 6
MANISA Gördes 4 3
ORDU Gürgentepe 4 6
TRABZON Köprübaşı 5 6
YALOVA Çınarcık 2 3

                                                                                                                                                       "

MADDE 2 –Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3 –Bu Tebliğ hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

 

----------o----------

  1. Değişiklik yapılan Tebliğ;

     

    XXX/1630E.01 (T.C. Külliyatı) No.lu belgededir.