R.Gazete No: 30509

R.G. Tarihi: 14.8.2018

 

İçişleri Bakanlığından:

 

OKUL SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1

 

MADDE 1 –25/10/2017 tarihli ve 30221 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Okul Servis Araçları Yönetmeliğinin geçici 2nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "3/9/2018" ibaresi "3/9/2019" olarak, "3/9/2019" ibaresi ise "3/9/2020" olarak değiştirilmiştir.

 

MADDE 2 –Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 18 –(1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri, Milli Eğitim, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanları birlikte yürütür."

 

MADDE 3 –Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 4 –Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri, Milli Eğitim, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanları birlikte yürütür.

 

----------o----------

 1. Değişiklik yapılan Yönetmelik;

   

  MT/2918E.195 (Motorlu Taşıtlar Mevzuatı),

   

  XV/7397E.540 (Sigortacılık Mevzuatı),

   

  XXX/5720E.01 (T.C. Külliyatı) No.lu belgelerdedir.