R.Gazete No: 30513

R.G. Tarihi: 18.8.2018

 

Ticaret Bakanlığından:

SEKTÖREL DIŞ TİCARET ŞİRKETİ STATÜSÜ

VERİLMESİNE İLİŞKİN KARAR

MADDE 1 – 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı'nın 3 üncü maddesinin (k) bendine istinaden yürürlüğe konulan "İhracat 2004/4 sayılı Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğ" uyarınca, aşağıda unvanı ve adresi belirtilen şirkete "Sektörel Dış Ticaret Şirketi" statüsü verilmiştir.

 

 

FİRMA ADI: ADRES: TEL: FAKS:
PLATİN TEKNOLOJİ DIŞ TİCARET A.Ş. Bahçelievler Mah. 9027 Sk. 14/20 Dulkadiroğlu / KAHRAMANMARAŞ 0 344 225 86 05 0 344 225 86 05

 

MADDE 2 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

----------o----------