R.Gazete No: 30515(Mük.)

R.G. Tarihi: 20.8.2018

 

Tarım ve Orman Bakanlığından:

 

SIĞIR ETİ İTHALATINDA SAĞLIK VE TEKNİK ŞARTLARIN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2017/43)'DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (NO: 2018/37) 1

 

MADDE 1- 7/10/2017 tarihli ve 30203 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sığır Eti İthalatında Sağlık ve Teknik Şartların Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/43)'e aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

 

"İstisnai uygulama

GEÇİCİ MADDE 1 - (1) 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğin geçici 3 üncü maddesi bu Tebliğ kapsamı dışındadır."

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

 

----------o----------

  1. Değişiklik yapılan Tebliğ;

     

    V/976F.3757 (İthalat Mevzuatı),

     

    XXI/0560F.741 (Gıda Mevzuatı) No.lu belgelerdedir.