R.Gazete No: 30642

R.G. Tarihi: 31.12.2018

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

 

2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK

İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(2019/1)

 

9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinde, Kanuna aykırılık halinde uygulanacak idari para cezaları belirlenmiştir.

30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasında idari para cezalarının her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacağı ve bu şekilde yapılacak hesaplamalarda bir Türk Lirasının küsurunun dikkate alınmayacağı hükmü yer almaktadır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak 30/11/2018 tarihli ve 30611 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 503) uyarınca 2018 yılı için yeniden değerleme oranı % 23,73 olarak tespit ve ilan edilmiştir.

Bu duruma binaen, 2872 sayılı Kanunun 20 nci maddesinde yer alan para cezaları 1/1/2019 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen miktarlarda uygulanacaktır.

28/12/2017 tarihli ve 30284 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2018/1) yürürlükten kaldırılmıştır.

Tebliğ olunur.

 

 

2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinin

Kanundaki ceza miktarı

1/1/2019-31/12/2019 tarihleri arasında uygulanacak ceza

(a) bendindeki ceza miktarları

1.250 TL

2.500 TL

 1.2-50 TL

5.000 TL

 10.000 TL

1.546 TL

3.093 TL

 1.546 TL

 6.186 TL

12.373 TL

(b) bendindeki ceza miktarları

24.000 TL

 48.000 TL

72.197 TL

 144.404 TL

(c) bendindeki ceza miktarları

6.000 TL

2.000 TL

 300 TL

18.037 TL

 6.005 TL

 892 TL

 


 

(d) bendindeki ceza miktarları

(b) bendi için iki kat:

48.000 TL

96.000 TL

(c) bendi için iki kat:

12.000 TL

4.000 TL

600 TL

(d) bendinin ikinci paragrafındaki katı yakıtlarla ilgili olarak:

10.000 TL

15.000 TL

 

144.404 TL

 288.819 TL

 

36.095 TL

 12.025 TL

 1.794 TL

 

 

12.373 TL

 18.559 TL

(e) bendindeki ceza miktarı

10.000 TL

30.075 TL

(f) bendindeki ceza miktarı

60.000 TL

180.509 TL

(g) bendindeki ceza miktarı

6.000 TL

18.037 TL

(h) bendindeki ceza miktarları

400 TL

 1.200 TL

 4.000 TL

 12.000 TL

1.192 TL

 3.600 TL

12.025 TL

36.095 TL

(ı) bendinin; 1 no'lu alt bendindeki ceza miktarları

Groston başına*:

 400 TL

100 TL

10 TL

 

494,92 TL

 123,73 TL

12,37 TL


 

(ı) bendinin; 2 no'lu alt bendindeki ceza miktarları

Groston Başına*:

30 TL

6 TL

100 KR

 

90,17 TL

17,99 TL

287 KR

(ı) bendinin; 3 no'lu alt bendindeki ceza miktarları

Groston Başına*:

200 TL

40 TL

10 TL

 

247,46 TL

 49,49 TL

 12,37 TL

(ı) bendinin; 4 no'lu alt bendindeki ceza miktarları

Groston Başına*:

100 TL

20 TL

10 TL

 

123,73 TL

 24,75 TL

12,37 TL

(ı) bendinin altıncı paragrafındaki ceza miktarları

24.000 TL

600 TL

72.197 TL

1.794TL

(i) bendindeki ceza miktarı

1.000 TL

2.997 TL

(j) bendindeki ceza miktarları

24.000 TL

 600 TL

72.197 TL

1.794 TL

(k) bendindeki ceza miktarları

20.000 TL

 100.000 TL

60.163 TL

300.856 TL

(1) bendindeki ceza miktarları

Dekar başına*:

20 TL

Metreküp başına*:

120 TL

 

60,11TL

 

360,98 TL


 

(m) bendindeki ceza miktarları

6.000 TL

4.000 TL

18.037 TL

12.025 TL

(n) bendindeki ceza miktarları

48.000 TL

 1.200 TL

144.404 TL

3.600 TL

(o) bendindeki ceza miktarı

12.000 TL

36.095 TL

(p) bendindeki ceza miktarı

24.000 TL

72.197 TL

(r) bendindeki ceza miktarları

24.000 TL

60.000 TL

72.197 TL

180.509 TL

(s) bendindeki ceza miktarı

100 TL

287 TL

(t) bendindeki ceza miktarı

2.000.000 TL

6.017.320 TL

(u) bendindeki ceza miktarı

2.000.000 TL

6.017.320 TL

(v) bendindeki ceza miktarı

100.000 TL den 1.000.000 TL'ye kadar

300.856 TL'den 3.008.653 TL'ye kadar

(y) bendindeki ceza miktarı

100.000 TL den 1.000.000 TL'ye kadar

300.856 TL'den 3.008.653 TL'ye kadar

(z) bendindeki ceza miktarı

(aa) bendi için

Ton başına:

100 TL

(bb) bendi için

Metrekare başına:

10 TL

 

 

123,73 TL

 

 

 12,37 TL

 

 

 
Geçici 4 üncü maddesinin 5 inci fıkrasındaki ceza miktarları Belediyelerde; Belediyelerde;
Nüfusu 100.000'den fazla olanlarda: Nüfusu 100.000'den fazla olanlarda:
50.000 TL 150.421 TL
Nüfusu 100.000-50.000 arasında olanlarda: Nüfusu 100.000-50.000 arasında olanlarda:
30.000 TL 90.251 TL
Nüfusu 50.000 -10.000 arasında olanlarda: Nüfusu 50.000-10.000 arasında olanlarda:
20.000 TL 60.163 TL
Nüfusu 10.000-2.000 arasında olanlarda: Nüfusu 10.000-2.000 arasmda olanlarda:
10.000 TL 30.075 TL
Organize Sanayi Bölgelerinde: Organize Sanayi Bölgelerinde:
100.000 TL 300.856 TL
Bunların dışında kalan endüstri ve atıksu üreten her türlü tesiste: Bunların dışında kalan endüstri ve atıksu üreten her türlü tesiste:
60.000 TL: 180.509 TL
 

 

Bu bentlerdeki cezalar uygulanırken nihai ceza miktarı hesaplandıktan sonra küsurat kısmı

dikkate alınmayacaktır.

 

Ekleri pdf formatında indirmek için lütfen TIKLAYINIZ.

 

----------o----------