R.Gazete No: 30641

R.G. Tarihi: 30.12.2018

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

ELEKTRİK PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK1

 

MADDE 1 –2/11/2013 tarihli ve 28809 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin geçici 26 ncı maddesinde yer alan "31/12/2018" ibaresi "31/12/2019" olarak değiştirilmiştir.

 

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3 –Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

 

----------o----------

 

  1. - EM/3154E.496 Enerji Mevzuatı

     

    - XXX/5087E.01 T.C. Külliyatı