R.Gazete No: 30641

R.G. Tarihi: 30.12.2018

Karar Sayısı : 529

Karar Tarihi: 29.12.2018

 

Türkiye Cumhuriyeti adına 21 Aralık 2018 tarihinde imzalanan ekli Türkiye Cumhuriyeti ile Norveç Krallığı Yetkili Makamları Arasında Uluslararası Vergi Uyumunun Artırılmasına Yönelik Otomatik Bilgi Değişimine İlişkin Anlaşmanın imza tarihinden geçerli olmak üzere onaylanmasına, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci ve 3 üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir.

 

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE NORVEÇ KRALLIĞI YETKİLİ MAKAMLARI ARASINDA ULUSLARARASI VERGİ UYUMUNUN

 ARTIRILMASINA YÖNELİK OTOMATİK BİLGİ DEĞİŞİMİNE İLİŞKİN ANLAŞMANIN İMZA TARİHİNDEN

GEÇERLİ OLMAK ÜZERE ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR

 

NOT: Anlaşmaya ulaşmak için lütfen TIKLAYINIZ.

----------o----------