R.Gazete No: 30525

R.G. Tarihi: 4.9.2018

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

DOĞAL GAZ PİYASASI SERTİFİKA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1

MADDE 1 – 25/9/2002 tarihli ve 24887 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinin Geçici 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Geçici Madde 11 – Onaylı kimlik kartı ile ilgili uygulama 01/01/2019 tarihinden itibaren başlar."

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.

 

----------o----------

  1. Değişiklik yapılan Yönetmelik;

     

    EM/3154E.135 (Enerji Mevzuatı),

     

    XXX/2893E.01 (T.C. Külliyatı) No.lu belgelerdedir.