R.Gazete No: 30535

R.G. Tarihi: 14.9.2018

 

 

Tarım ve Orman Bakanlığından:

TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA MADDELERİ İLE TEMASTA BULUNAN PLASTİK

MADDE VE MALZEMELERİN BİLEŞENLERİNİN MİGRASYON TESTİ İÇİN

TEMEL KURALLAR TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2005/34)'NİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 35)

MADDE 1 – 4/7/2005 tarihli ve 25865 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddeleri ile Temasta Bulunan Plastik Madde ve Malzemelerin Bileşenlerinin Migrasyon Testi İçin Temel Kurallar Tebliği (Tebliğ No: 2005/34) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

 

----------o---------

 

  1.