R.Gazete No: 30526

R.G. Tarihi: 5.9.2018

 

Türk Patent ve Marka Kurumundan:

 

TÜRK PATENT VE MARKA KURUMUNCA 2018 YILINDA UYGULANACAK

ÜCRET TARİFESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (BİK/TÜRKPATENT: 2018/1)'DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(BİK/TÜRKPATENT: 2018/3)  1

 

MADDE 130/12/2017 tarihli ve 30286 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türk Patent ve Marka Kurumunca 2018 Yılında Uygulanacak Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ (BİK/TÜRKPATENT:2018/1)'in ekinde yer alan 1 Sayılı Cetvelin Patent bölümünün 1.01.01, 1.01.02, 1.01.11, 1.01.13 ve 1.01.24 numaralı satırları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"

1.01.01

Patent Başvuru Ücreti (Çevrimiçi)

7,88

 

1.01.02

Patent Başvuru Ücreti (Rezervasyon)

37,54

 

1.01.11

Patent Belgesi Düzenleme Ücreti

115,17

225,34

1.01.13

Devir İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti

280,42

475,34

1.01.24

Vadesinde Ödenmeyen Yıllık Ücret

Ödenmesi gereken yıllık ücret+0,85 TL

Ödenmesi gereken yıllık ücret+0,85 TL

"

 

MADDE 2 Aynı Tebliğin ekinde yer alan 1 Sayılı Cetvelin Faydalı Model bölümünün 1.02.01, 1.02.02, 1.02.07, 1.02.08, 1.02.19, 1.02.20, 1.02.21, 1.02.22, 1.02.23, 1.02.24, 1.02.25, 1.02.26, 1.02.27 ve 1.02.28 numaralı satırları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"

1.02.01

Faydalı Model Başvuru Ücreti (Çevrimiçi)

7,88

 

1.02.02

Faydalı Model Başvuru Ücreti (Rezervasyon)

37,54

 

1.02.07

Faydalı Model Belgesi Düzenleme Ücreti

115,17

225,34

1.02.08

Devir İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti

280,42

475,34

1.02.19

Vadesinde Ödenmeyen Yıllık Ücret

Ödenmesi gereken yıllık ücret+0,85 TL (Ödenmesi gereken yıllık ücret, 30/12/2017 tarihli ve 30286 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türk Patent ve Marka Kurumunca 2018 Yılında Uygulanacak Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğin ekinde yer alan 1 sayılı Cetvelin Faydalı Model bölümünde ilan edilen ilgili yıla ilişkin sicil kayıt işlemi ücretidir.)

Ödenmesi gereken yıllık ücret+0,85 TL (Ödenmesi gereken yıllık ücret, 30/12/2017 tarihli ve 30286 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türk Patent ve Marka Kurumunca 2018 Yılında Uygulanacak Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğin ekinde yer alan 1 sayılı Cetvelin Faydalı Model bölümünde ilan edilen ilgili yıla ilişkin sicil kayıt işlemi ücretidir.)

1.02.20

2.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti

51,61

136,36

1.02.21

3.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti

60,08

144,83

1.02.22

4.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti

93,98

195,68

1.02.23

5.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti

195,68

348,22

1.02.24

6.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti

242,29

420,25

1.02.25

7.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti

284,66

483,81

1.02.26

8. Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti

331,27

551,61

1.02.27

9. Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti

373,64

619,41

1.02.28

10. Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti

420,25

687,20

"

MADDE 3Aynı Tebliğin ekinde yer alan 2 Sayılı Cetvelin Marka bölümünün 2.01.01, 2.01.02, 2.01.03, 2.01.04, 2.01.05, 2.01.08, 2.01.24, 2.01.25, 2.01.27 ve 2.01.28 numaralı satırları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"

2.01.01

Tek Sınıflı Marka Başvuru Ücreti (Çevrimiçi)

62,46

 

2.01.02

Tek Sınıflı Marka Başvuru Ücreti (Rezervasyon)

138,73

 

2.01.03

Marka Başvurusu Ek Sınıf Ücreti (Çevrimiçi)

62,46

 

2.01.04

Marka Başvurusu Ek Sınıf Ücreti (Rezervasyon)

138,73

 

2.01.05

Marka Tescil Ücreti

229,66

441,53

2.01.08

Devir-Kısmi Devir İşlemi Kayıt Ücreti

215,85

410,76

2.01.24

Marka Yenileme Ücreti

299,58

566,53

2.01.25

Koruma Süresi Sona Eren Marka Yenileme Ücreti

403,56

759,49

2.01.27

Marka Kısmi Yenileme Ücreti

299,58

566,53

2.01.28

Koruma Süresi Sona Eren Markanın Kısmi Yenileme Ücreti

403,56

759,49

"

MADDE 4Aynı Tebliğin ekinde yer alan 4 Sayılı Cetvelin Tasarım bölümünün 3.01.01, 3.01.02, 3.01.03, 3.01.04, 3.01.06, 3.01.07, 3.01.08, 3.01.09 ve 3.01.10 numaralı satırları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"

3.01.01

Tasarım Tescil Başvuru Ücreti (Çevrimiçi)

40,34

 

3.01.02

Tasarım Tescil Başvuru Ücreti (Rezervasyon)

91,19

 

3.01.03

İlave Her Tasarım İçin Tasarım Tescil Başvuru Ücreti

32,37

57,80

3.01.04

Yayım Ücreti ( Her bir 8 x 8 cm Alan İçin)

29,66

46,61

3.01.06

Yenileme Başvuru Ücreti (Tek Tasarım İçin)

111,02

272,03

3.01.07

Yenileme Başvuru Ücreti (İlave Her Bir Tasarım İçin)

46,61

72,03

3.01.08

6 Ay Süre Uzatımı ile Yenileme Başvuru Ücreti (Tek Tasarım

İçin)

112,37

328,47

3.01.09

6 Ay Süre Uzatımı ile Yenileme Başvuru Ücreti (İlave Her Bir Tasarım İçin)

63,56

97,46

3.01.10

Devir İşlemi Kayıt Ücreti

280,42

475,34

"

MADDE 5Aynı Tebliğin ekinde yer alan 5 Sayılı Cetvelin Yeniden İnceleme ve Değerlendirme bölümünün 4.01.01, 4.01.06 ve 4.01.07 numaralı satırları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"

4.01.01

Marka Karara İtiraz Ücreti

262,71

394,07

4.01.06

Tasarım İtiraz İnceleme Ücreti

25,42

38,14

4.01.07

Patent Verilmesi Kararına İtiraz Ücreti

381,36

572,03

"

MADDE 6Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7Bu Tebliğ hükümlerini Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı yürütür.

 

 

----------o----------

 

  1. Değişiklik yapılan Tebliğ;

     IX/3143F.710 (İmalat Mevzuatı) ve

     FM/5846F.092 (Fikri ve Sınai Haklar Mevzuatı) No.lu belgelerdedir.