Mevzuattaki Son Değişiklikler

Adet: 193

30 Haziran 2018

Karar No. 2018/11993 (4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 3 üncü Maddesi Uyarınca Hesaplanacak Ek Fiyat Farkına İlişkin Esasların Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar)


30.6.2018 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan 2018/11993 sayılı Karar ile 4735 sayılı Kamu İhale sözleşmeleri Kanununun geçici 3 üncü maddesi uyarınca hesaplanacak ek fiyat farkına ilişkin Esaslar düzenlenmiştir.
R.Gazete No: 30464 R.G. Tarihi: 30.6.2018 Karar No. 2018/11993 Karar Tarihi: 20/6/2018 4735 sayılı Kamu İhale sözleşmeleri Kanununun geçici 3 üncü maddesi uyarınca hesaplanacak e ...
30 Haziran 2018

Karar No. 2018/11999 (Bazı Mallara Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarlarının Yeniden Tespit Edilmesi Hakkında Karar)


2.7.2018 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan 2018/1199 sayılı bu Karar, 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesi uyarınca, bazı malların özel tüketim vergisi oran ve tutarlarının yeniden tespit edilmesi amacıyla hazırlanmıştır.
R.Gazete No: 30464 R.G. Tarihi: 30.6.2018 Karar No. 2018/11999 Karar Tarihi: 20/6/2018 Ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 27/6/2018 tarihli ve 73484 sayılı yaz ...
30 Haziran 2018

Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2016/8)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2018/4)


30.6.2018 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan 2018/4 sayılı Tebliğ ile 12/11/2016 tarihli ve 29886 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2016/8)'de değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30464 R.G. Tarihi: 30.6.2018 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: KREDİ KARTI İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK AZAMİ FAİZ ORANLARI HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 20 ...
30 Haziran 2018

Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.3)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-52.3.c)


30.6.2018 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan bu Tebliğ ile 3/1/2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.3)'de değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30464 R.G. Tarihi: 30.6.2018 Sermaye Piyasası Kurulundan: GAYRİMENKUL YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III 52.3 )'NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASIN ...
30 Haziran 2018

Karar No. 2018/11985 (Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik)


30.6.2018 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan 2018/11985 sayılı bu Karara ekli Yönetmelik ile Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30464 R.G. Tarihi: 30.6.2018 Karar No. 2018/11985 Karar Tarihi: 20/6/2018 Ekli "Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte Değişik ...
29 Haziran 2018

Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


29.6.2018 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan bu Yönetmelik ile 3/8/1990 tarihli ve 20594 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik'de değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30463 R.G. Tarihi: 29.6.2018 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: KIYI KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1 ...
29 Haziran 2018

Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


29.6.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile 2/12/2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30463 R.G. Tarihi: 29.6.2018 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: KOYUN VE KEÇİ TÜRÜ HAYVANLARIN TANIMLANMASI, TESCİLİ VE İZLENMESİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİ ...
29 Haziran 2018

Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


29.6.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2.12.2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30463 R.G. Tarihi: 29.6.2018 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: SIĞIR CİNSİ HAYVANLARIN TANIMLANMASI, TESCİLİ VE İZLENMESİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK ...
29 Haziran 2018

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile Başbakanlık Hazine Müsteşarlığının 2008-32/34 Sayılı Tebliğine İlişkin I-M Sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genelgesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (Sayı: 2018/3)


29.6.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Genelge ile 3.7.1991 tarihli ve 20918 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile Başbakanlık Hazine Müsteşarlığının 2008-32/34 Sayılı Tebliğine İlişkin I-M sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genelgesinde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30463 R.G. Tarihi: 29.6.2018 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR İLE BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞININ ...
29 Haziran 2018

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.'nin Çek Takas Sistemini Kurarak İşletmesine İlişkin Karar


29.6.2018 tarihli Resmi Gazete ile İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.'nin Çek Takas Sistemini Kurarak İşletmesine İlişkin Karar Tebliği yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 30463 R.G. Tarihi: 29.6.2018 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.'NİN ÇEK TAKAS SİSTEMİNİ KURARAK İŞLETMESİNE İLİŞK ...