R.Gazete No.30443(Mük.)

R.G. Tarihi: 6.6.2018

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No:75935942-050.01.02-[01/70]

Karar Tarihi: 31.5.2018

Konu: Bağımsız Denetim Standardı (BDS) 240 Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Bağımsız Denetçinin Hileye İlişkin Sorumlulukları'nın Yayımlanması

660 sayılı KHK'nın 9'uncu maddesi uyarınca; uluslararası standartlarla uyum sağlamak üzere, Uluslararası Bağımsız Denetim ve Güvence Denetimi Standartları Kurulu tarafından "ISA 240 The Auditor's Responsibilities Relating to Fraud in an Audit of Financial Statements" başlığıyla yayımlanan Standardın mevzuata kazandırılması amacıyla BDS 240 Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Bağımsız Denetçinin Hileye İlişkin Sorumlulukları'nın yayımlanmasına karar verilmiştir.

Not: Karara ulaşmak için lütfen TIKLAYINIZ.

----------o----------