R.Gazete No: 30451

R.G. Tarihi: 14.6.2018

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

 

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1

 

MADDE 125/11/2014 tarihli ve 29186 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin Ek-1 listesinin 27 nci maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) 25 hektar ve üzeri çalışma alanında (Kazı ve döküm alanı dâhil) planlanan açık işletmeler veya bu işletmelere ait "ÇED Gerekli Değildir" kararı bulunan projelere ilave olarak planlanan alan artışları,"

 

MADDE 2Aynı Yönetmeliğin Ek-2 listesinin 49 uncu maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Madenlerin çıkarılması (Ek-1 listesinde yer almayanlar),"

 

MADDE 3Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 4Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

 

----------o----------

 

  1. Değişiklik yapılan Yönetmelik;

    III/2872E.508 (Çevre Mevzuatı) ve

     XXX/5270E.01 (T.C. Külliyatı) No.lu belgelerdedir.