5/6/1980 TARİHLİ VE 8/984 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN

"KARAYOLUYLA ULUSLARARASI EŞYA VE YOLCU TAŞIMA ESASLARI"NIN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI HAKKINDA KARAR


Karar No. 2018/11560                                                                                                                                                                                                                                        R.Gazete No: 30439
Karar Tarihi: 26.3.2018                                                                                                                                                                                                                                      R.G. Tarihi: 2.6.2018

 

     5/6/1980 tarihli ve 8/984 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Karayoluyla Uluslararası Eşya ve Yolcu Taşıma Esasları"nın yürürlükten kaldırılması; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının 14/3/2018 tarihli ve 21420 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu'nca 26/3/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.

  
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI


Binali YILDIRIM
Başbakan

----------o----------