R.Gazete No: 30461 (Mük.)

R.G. Tarihi: 27.6.2018

Karar No. 2018/11747

Karar Tarihi: 30/4/2018

 

21 Şubat 2018 tarihinde Belgrad'da imzalanan ekli "Türkiye-Sırbistan Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolü"nün onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 19/4/2018 tarihli ve 13697542 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 30/4/2018 tarihindekararlaştırılmıştır.

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Binali YILDIRIM

Başbakan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-----------o----------