R.Gazete No: 30463

R.G. Tarihi: 29.6.2018

 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

 

KOYUN VE KEÇİ TÜRÜ HAYVANLARIN TANIMLANMASI, TESCİLİ

VE İZLENMESİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1

 

MADDE 12/12/2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "işletme veya işletmelerindeki koyun ve keçi türü hayvanların tanımlanması ve tescili ile ilgili masrafları karşılamak," ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

 

MADDE 2Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan "(a)," ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

 

MADDE 3Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 4Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

 

 

----------o----------

  1. Değişiklik yapılan Yönetmelik;

     

    XXI/0560E.422 (Gıda Mevzuatı),

     

    XXX/4607E.01 (T.C. Külliyatı) No.lu belgelerdedir.