R.Gazete No.30443(Mük.)

R.G. Tarihi: 6.6.2018

 

 

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No:75935942-050.01.04-[01/80]

Karar Tarihi: 31.5.2018

Konu: TMS 10 Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar'ın Yayımlanması

 

     Ülkemizdeki finansal raporlama uygulamalarını geliştirmek ve finansal raporların kalitesini artırmak amacıyla yürürlükte bulunan Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının gözden geçirilerek revize edilmesi, kolay anlaşılan ve uygulanabilen Standartlara sahip olunması ve Standartlar arasında terim ve ifade birlikteliğinin sağlanması amacıyla başlatılan Revizyon Projesi kapsamında yeniden kaleme alınan TMS 10 Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar'ın yayımlanmasına karar verilmiştir.

 

Not: Karara ulaşmak için lütfen TIKLAYINIZ.

 

----------o----------