R.Gazete No: 30450

R.G. Tarihi: 13.6.2018

 

 

     Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

 

MUHASEBE POLİTİKALARI, MUHASEBE TAHMİNLERİNDE DEĞİŞİKLİKLER

VE HATALARA İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 8)

HAKKINDA TEBLİĞ SIRA NO: 5'İN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SIRA NO: 126)


     MADDE 1 – 20/10/2005 tarihli ve 25972 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 8) Hakkında Tebliğ Sıra No:5 yürürlükten kaldırılmıştır.


     MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


     MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür.

 

----------o----------