ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

     Esas No.: 2018/2

     Karar No.: 2018/43

     Karar Tarihi: 2.5.2018

     R.G. Tarihi: 30.5.2018

     R.G. No. : 30436

     İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN: Yozgat İdare Mahkemesi

      İTİRAZIN KONUSU: 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun 26. maddesinin (5) numaralı fıkrasının üçüncü cümlesinin Anayasa'nın 2. ve 125. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptaline karar verilmesi talebidir.

     OLAY: Bir işyerinde satılan hazır gadanın zehirlenmeye sebep olduğu şikayeti üzerine yapılan denetimde analiz için alınan numunenin tahlil sonuçları çıkana kadar tedbir amaçlı olarak işyerinin sekiz saat süreyle kapatılması ve yediemine teslim edilen gıdanın tüketim tarihinin geçmesi nedeniyle imhası sonucu uğranılan zararın tazmini talebiyle açılan tam yargı davasında itiraz konusu kuralın Anayasa'ya aykırı olduğu kanısına varan Mahkeme, iptali için başvurmuştur.

...

     IV. HÜKÜM

     11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun 26. maddesinin (5) numaralı fıkrasının üçüncü cümlesinin Anayasa'ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, 2/5/2018 tarihinde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

----------o----------