R.Gazete No: 30409(Mük.)

                                                  R.G. Tarihi: 2.5.2018

     Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI KONTROLÜNE TABİ BELİRLİ

ÜRÜNLERİN GİRİŞİNE YETKİLİ GÜMRÜK İDARELERİ İLE RESMİ

KONTROLLERİNİ YAPMAYA YETKİLİ İL GIDA, TARIM VE

HAYVANCILIK MÜDÜRLÜKLERİNİN BELİRLENMESİNE

DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ 1

    MADDE 1 –5/10/2013 tarihli ve 28786 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğin eki Ek-5'te yer alan listeye aşağıdaki satır eklenmiş, diğer satır numaraları buna göre teselsül ettirilmiş ve aynı listenin 17 nci satırında yer alan "(1)" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

"

|---|---------------------------------------------------------|
|26 |Malatya Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü          |
|---|---------------------------------------------------------|

                                                              "

     MADDE 2 –Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

     MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

----------o----------

 1. Değişiklik yapılan Tebliğ;

   

  G1⁄1615F.854 (Gümrük Kanunu ve Yönetmeliği Mevzuatı),

   

  X⁄0261F.734 (İhracat Mevzuatı),

   

  V⁄976F.3607 (İthalat Mevzuatı),

   

  XXI⁄0560F.667 (Gıda Mevzuatı) No.lu belgelerdedir.

  ^