R.Gazete No: 30410

                                                  R.G. Tarihi: 3.5.2018

     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

HAYVAN SATIŞ YERLERİNİN RUHSATLANDIRILMA VE DENETLEME

USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK 1

     MADDE 1 24/12/2011 tarihli ve 28152 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Hayvan Satış Yerlerinin Ruhsatlandırılma ve Denetleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

     "(3) Sorumlu yöneticinin atanması, resmi yerler dışında sözleşme ile yapılır. Sözleşmenin bir örneği il müdürlüğüne gönderilir."

      MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

     MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

----------o----------

 1. Değişiklik yapılan Yönetmelik;

   

  XXI⁄0560E.476 (Gıda Mevzatı),

   

  XXX⁄4666E.01 (T.C. Külliyatı) No.lu belgelerdedir.

  ^