R.Gazete No: 30417

                                                  R.G. Tarihi: 10.5.2018

    Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan:

ISMARLAMA PROTEZ VE ORTEZ MERKEZLERİ İLE İŞİTME CİHAZI

MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1

      MADDE 1 – 24/9/2011 tarihli ve 28064 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ismarlama Protez ve Ortez Merkezleri ile İşitme Cihazı Merkezleri Hakkında Yönetmeliğin 24 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

      "Hazır tıbbi cihazların satılması

     MADDE 24/A – (1) Ismarlama protez ve ortez merkezleri, ısmarlama olarak üretilen protez ve ortezlere ek olarak EK-9'da belirtilen hazır tıbbi cihazları da satabilirler."

     MADDE 2 Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki EK-9 eklenmiştir.

"EK-9

ISMARLAMA PROTEZ VE ORTEZ MERKEZLERİNDE

SATILABİLECEK HAZIR TIBBİ CİHAZLAR

1. Alüminyum koltuk değneği/baston

2. Canadian

3. Tripot

4. Dizlik neopren

5. Elastik ayak bilekliği, dizlik, elastik dirseklik 6. Epin yastığı, epin takviyesi

7. Ark takviyeli tabanlık

8. Halluks valgus

9. Afolu ortopedik bot

10. Patellar tendon bandı

11. Walker

12. Tekerlekli sandalye

13. Ayakta dik konumlandırma cihazı

14. Ayakta dik pozisyonlama cihazı

15. Ayak bileği stabilizasyon ortezi

16. Ayarlanabilir eklemli kontraktür ortezi 17. Yan barlı, diz ortezi

18. Kalça abdüksiyon/DKÇ ortezleri

19. Kalkaneal kap

20. İnce el becerilerini destekleyen tutma ve kavrama aparatları dinamik/statik 21. Epikondilit bandı

22. Klavikula bandajı, valpau bandajı, omuz retraksiyon harnesi ve kol askısı, omuz askısı 23. Sarmiento ortezi

24. Statik splinti

25. Servikal ortez

26. Hiperekstansiyon ortez

27. Lumbosakral fleksible/çelik balenli korse 28. Minerva ortezi cto"

     MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

     MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı yürütür.

----------o----------

 1. Değişiklik yapılan Yönetmelik;

   

  XVI⁄1593E.910 (Sağlık Mevzuatı),

   

  XXX⁄4572E.01 (T.C. Külliyatı) No.lu belgelerdedir.

  ^