R.Gazete No: 30424

                                                  R.G. Tarihi: 17.5.2018

     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

VETERİNER TIBBİ ÜRÜNLER HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1

     MADDE 1 – 24/12/2011 tarihli ve 28152 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

     "(2) Bakanlıktan izinli üretim yerlerinde, veteriner tıbbi ürünler dışında üretim yapılamaz. Ancak, ilgili Bakanlık ve Kurumlarca düzenlenmiş mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere, veteriner tıbbi ürün üretim yeri izni verilmiş yerlerde, üretici tarafından çapraz bulaşma riskini engelleyici tedbirlerin alınması ve bu tedbirlerin Genel Müdürlükçe uygun bulunması şartıyla, uygun formda ve sınıfta beşeri tıbbi ürünler ile takviye edici gıdalar üretilebilir. Ancak, canlı etkenlerle çalışılan üretim alanları beşeri ve veteriner tıbbi ürünler için ortak alan olarak kullanılamaz."

     MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

     MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

----------o----------

 1. Değişiklik yapılan Yönetmelik;

   

  G1⁄615E.0015 (Gümrük Kanunu ve Yönetmeliği Mevzuatı),

   

  XXI⁄0560E.473 (Gıda Mevzuatı),

   

  XVI⁄1593E.916 (Sağlık Mevzuatı),

   

  XXX⁄4669E.01 (T.C. Külliyatı) No.lu belgelerdedir.

  ^