Mevzuattaki Son Değişiklikler

Adet: 88

28 Nisan 2018

Kanun No:7139 (Bazı Kanun ve KHK'lerde Değ. Yap. Hk.)


28.4.2018 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan 7139 sayılı Kanun ile, bazı Kanun ve KHK'larda değişiklikler yapılmıştır.
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA VE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KAR ...
28 Nisan 2018

K.2018/11651 (Yatırımlarda Devlet Yrd. Hk. Kararda Değ.)


28.4.2018 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan 2018/11651 sayılı Kararname ile 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda değişiklikler yapılmıştır.
Karar No. 2018/11651 R.Gazete No: 30405 Karar Tarihi: 9.4.2018 R.G. Tarihi: 28.4.2018 Ekli "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dai ...
27 Nisan 2018

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2018/3)


28.4.2018 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan bu Tebliğ, Ek-1'de yer alan tabloda Gümrük Tarife Pozisyonları (GTP) ve tanımları belirtilen ürünlerin ithalatının seyrinin ve gerçekleşme koşullarının ilgili ürünlerin yerli üreticileri üzerinde ciddi zarar ve/veya ciddi zarar tehdidine yol açıp açmadığının tespit edilmesi amacıyla, ilgili ürünlerin ithalatında re'sen korunma önlemi soruşturması açılması ve Ekonomi Bakanlığı (Bakanlık) İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülecek soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.
R.Gazete No: 30404 R.G. Tarihi: 27.4.2018 Ekonomi Bakanlığından: ...
27 Nisan 2018

Kooperatifler Muhasebe Yönetmeliğinin Yürl. Kald. Dair Yön.


27.4.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile 28/11/1973 tarihli ve 14726 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kooperatifler, Kooperatif Birlikleri, Kooperatif Merkez Birlikleri ve Türkiye Milli Kooperatifler Birliği Muhasebe Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
R.Gazete No: 30404 R.G. Tarihi: 27.4.2018 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: ...
27 Nisan 2018

Kamuda Dış Finansman Sağlanması Yönetmeliğinde Değ.


27.4.2018 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan bu Yönetmelik ile 25/12/2014 tarihli ve 29216 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4749 Sayılı Kanun Kapsamında Dış Finansman Sağlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'de değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30404 R.G. Tarihi: 27.4.2018 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)'tan: ...
26 Nisan 2018

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Teşkilat Yönetmeliği


26.4.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmeliğin amacı; Kişisel Verileri Koruma Kurumunun teşkilat yapısı, hizmet birimlerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.
Karar No. 2018/11296 R.Gazete No: 30403 Karar Tarihi: 17.1.2018 R.G. Tarihi: 26.4.2018 Ekli "Kişisel Verileri Koruma Kurumu Teşkilat Yönetmeliği'nin yürürlüğe konulma ...
26 Nisan 2018

2018 Yılı Müteahhitlik Karneleri Katsayıları Hk.


26.4.2018 tarihli Resmi Gazete ile Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin 2018 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 30403 R.G. Tarihi: 26.4.2018 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından; ...
26 Nisan 2018

T.C. Merkez Bankası Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yap. Hk.


26.4.2018 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan bu Yönetmelik ile 29.8.2009 tarihli ve 27334 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Denetim Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30403 R.G. Tarihi: 26.4.2018 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ...
26 Nisan 2018

Mimarlık ve Müh. Hizmet Bedellerinin 2018 Yılı Maliyet Teb.


26.4.2018 tarihli Resmi Gazete ile Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2018 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 30403 R.G. Tarihi: 26.4.2018 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ...
26 Nisan 2018

Tasarım Desteği Hk. 2008/2'de Değ. (2018/4)


26.4.2018 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan 2018/4 sayılı bu Tebliğ ile 18.4.2008 tarihli ve 26851 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2008/2)'de değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30403 R.G. Tarihi: 26.4.2018 Para Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: ...