R.Gazete No: 30403

                                                 R.G. Tarihi: 26.4.2018

     Çevre ve Şehircilik Bakanlığından;

YAPI, TESİS VE ONARIM İŞLERİ İHALELERİNDE KULLANILAN

MÜTEAHHİTLİK KARNELERİ VE İŞ BİTİRME BELGELERİNİN 2018 YILINA

AİT DEĞERLENDİRME KATSAYILARI HAKKINDA TEBLİĞ

     Müteahhitlik karneleri

     MADDE 1 (1) 28/3/1981 tarihli ve 17293 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliği uyarınca, ihalelere iştirak edecek olan müteahhitlerin, ellerinde bulunan ve geçerliliği sona ermemiş müteahhitlik karneleri, ilgili kuruluşlarca, aşağıda belirtildiği şekilde ve grubu aynı kalmak şartıyla aktarılarak kabul edilecektir.

     Değerlendirme katsayıları

     MADDE 2 (1) 1/1/2018 tarihinden itibaren, Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgeleri için geçerli katsayılar aşağıda belirtilmiştir.

     a) Tespit olunan bu katsayılar 1/1/2019 tarihine kadar uygulanacaktır.

     b) 1/3/1981-28/2/1982 arasındaki tarihleri taşıyan (bu tarihler dâhil) ve geçerliliğini muhafaza eden müteahhitlik karneleri miktarı, grubu aynı kalmak şartıyla; 38.882,808 ile çarpılacaktır.

     c) 1/3/1982-31/12/1982 arasındaki tarihleri taşıyan (bu tarihler dâhil) müteahhitlik karneleri miktarı, grubu aynı kalmak şartıyla; 32.330,335 ile çarpılacaktır.

     ç) Kuruluşlarca iş bitirme belgelerinin ve müteahhitlik karnelerinin değerlendirilebilmesi için 1/1/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıda tespit olunan katsayılar uygulanacaktır.

Yıllar2018 yılında uygulanacak
katsayılar
Yıllar2018 yılında uygulanaca
katsayılar
Yıllar2018 yılında uygulanacak
katsayılar
1953 ve öncesi2.760.990,039 198056.175,834 20008,626
19542.490.428,834 198138.882,808 20017,046
19552.205.603,444 198232.330,335 20024,258
19561.806.974,520 198328.104,013 20033,269
19571.580.768,900 198422.484,107 20042,820
19581.445.964,742 198515.499,610 20052,526
1959-19661.228.302,729 198611.226,021 20062,382
19671.114.362,161 19878.652,716 20072,125
19681.022.920,413 19885.752,458 20081,996
1969974.427,322 19893.489,814 20091,822
1970909.407,255 19902.116,782 20101,778
1971818.185,100 19911.358,287 20111,651
1972693.413,730 1992815,659 20121,679
1973613.397,278 1993492,033 20131,598
1974455.266,381 1994294,793 20141,463
1975363.049,306 1995133,995 20151,363
1976309.660,478 199674,240 20161,268
1977227.139,268 199738,135 20171,152
1978162.424,871 199822,098 20181,000
1979120.260,174 199914,263

     Yürürlük

     MADDE 3 (1) Bu Tebliğ, 1/1/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

     Yürütme

     MADDE 4 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

----------o----------