R.Gazete No: 30403 (Mük.)

                                                 R.G. Tarihi: 26.4.2018

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

GERÇEĞE UYGUN DEĞERE İLİŞKİN OLANLAR DÂHİL MUHASEBE

TAHMİNLERİNİN VE İLGİLİ AÇIKLAMALARIN BAĞIMSIZ DENETİMİ

(BDS 540) HAKKINDA TEBLİĞ TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI

TEBLİĞİ NO: 22'NİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 71

     MADDE 1 24/1/2014 tarihli ve 28892 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gerçeğe Uygun Değere İlişkin Olanlar Dâhil Muhasebe Tahminlerinin ve İlgili Açıklamaların Bağımsız Denetimi (BDS 540) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 22 yürürlükten kaldırılmıştır.

     MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

     MADDE 3Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür.

----------o----------