R.Gazete No: 30390

                                                  R.G. Tarihi: 13.4.2018

     Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN

TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008/29)'DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 1

     MADDE 1 – 27/8/2008 tarihli ve 26980 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008/29)'in 1 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

     "(1) Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli 8302.10, 8302.42.00.00.00 ve 8302.50.00.00.00 gümrük tarife ve gümrük tarife istatistik pozisyonları altında yer alan "adi metallerden menteşeler (Sivil hava taşıtlarında kullanılanlar hariç; 8302.10.00.00.12 pozisyonunda yer alan nakil vasıtalarına mahsus olanlar hariç), mobilyalar için diğer donanım ve tertibatlar ile askılıklar" için 21/12/2016 tarihli ve 29925 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/53) ile 1,64 ABD Doları/kg ve 0,75 ABD Doları/kg tutarında dampinge karşı vergi yürürlüğe konulmuştur."

     MADDE 2 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinde yer alan Tablo-1 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

|------------------|---------------------------|-----------|-----------|
| GTİP             |Eşyanın Tanımı             |Menşe/     |Dampinge   |
|                  |                           |           |Karşı Önlem|
|                  |                           |Çıkış      |(ABD       |
|                  |                           |Ülkesi     |Doları/KG) |
|------------------|---------------------------|-----------|-----------|
|                  |Menteşeler (Sivil hava     |Endonezya  |1,64       |
|                  |taşıtlarında kullanılanlar |Malezya    |           |
|                  |hariç; 8302.10.00.00.12    |Çin Tayvanı|           |
| 8302.10          |pozisyonunda yer alan nakil|Endonezya  |           |
|                  |vasıtalarına mahsus olanlar|           |           |
|                  |hariç)                     |           |           |
|------------------|---------------------------|           |           |
| 8302.50.00.00.00 |Sabit askılıklar, şapka    |           |           |
|                  |askıları, dirsekler,       |           |           |
|                  |benzeri eşya               |           |           |
|------------------|---------------------------|-----------|-----------|
| 8302.42.00.00.00 |Diğerleri, mobilyalar için |Endonezya  |0,75       |
|                  |olanlar (Sivil hava        |Malezya    |           |
|                  |taşıtlarında kullanılanlar |Çin Tayvanı|           |
|                  |ve koltuk amortisörleri    |           |           |
|                  |hariç)                     |           |           |
|------------------|---------------------------|-----------|-----------|

     MADDE 3 –Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

     MADDE 4 –Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

----------o----------

 1. Değişiklik yapılan Tebliğ;

   

  G1⁄3577F.334 (Gümrük Kanunu ve Yönetmeliği Mevzuatı),

   

  V⁄2976F.816 (İthalat Mevzuatı) No.lu belgelerdedir.

  ^