R.Gazete No: 30471

R.G. Tarihi: 7.7.2018

 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

 

DENİZ TİCARET FİLOSUNUN GELİŞTİRİLMESİ VE GEMİ İNŞA

TESİSLERİNİN TEŞVİKİ HAKKINDAKİ KANUNUN

UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK 1

 

MADDE 123/8/2015 tarihli ve 29454 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Deniz Ticaret Filosunun Geliştirilmesi ve Gemi İnşa Tesislerinin Teşviki Hakkındaki Kanunun Uygulanması Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan "sicilinin bulunduğu" ibaresi "sicil işleminin yapıldığı herhangi bir" şeklinde değiştirilmiştir.

 

MADDE 2Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

 

MADDE 3Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 4Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

 

----------o----------

 

  1. Değişiklik yapılan Yönetmelik;

     I/0933E.288 (Teşvik Mevzuatı),

     XI/2634E.620 (Turizm Mevzuatı) ve

     XXX/5407E.01 (T.C. Külliyatı) No.lu belgelerdedir.