Mevzuattaki Son Değişiklikler

Adet: 1000

29 Aralık 2018

Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/17)


29.12.2018 tarihli (2. Mük.) Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ ile; 4/4/1997 tarihli ve 4238 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ve 29/4/1997 tarihli ve 97/9320 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Kimyasal Silahların Geliştirilmesinin, Üretilmesinin, Stoklanmasının ve Kullanılmasının Yasaklanması ve Bunların İmhası ile İlgili Sözleşme hükümleri uyarınca, Ek-1, Ek-2 ve Ek-3'te yer alan listeler kapsamı kimyasal maddelerin ithalatı aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde düzenlenmiştir.
R.Gazete No: 30640 (2.Mük.) R.G. Tarihi: 29.12.2018 Ticaret Bakanlığından: KİMYASAL SİLAHLAR SÖZLEŞMESİ EKİNDE YER ALAN KİMYASAL MADDELERİN İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İT ...
29 Aralık 2018

Askıya Alma Sistemine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/18)


29.12.2018 tarihli (2. Mük.) Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ; Türkiye ile AB arasında ihdas edilen 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı eki sanayi ürünlerinden, AB Konseyi tarafından Askıya Alma Sistemine dâhil edilen ve edilmesi planlanan eşya için Askıya Alma Sistemine dair düzenlemeleri kapsamaktadır.
R.Gazete No: 30640 (2.Mük.) R.G. Tarihi: 29.12.2018 Ticaret Bakanlığından: ASKIYA ALMA SİSTEMİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2019/18) Amaç MADDE 1 – (1) Bu Teb ...
29 Aralık 2018

Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair YönetmelikR.Gazete No: 30640 R.G. Tarihi: 29.12.2018 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1 ...
29 Aralık 2018

İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli (Karar Sayısı: 516)


29.12.2018 tarihli Resmi Gazete'de, 516 sayılı Karar ile İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 30640 (Mük.) R.G. Tarihi: 29.12.2018 Karar Sayısı: 516 Karar Tarihi:27.12.2018 Ekli "İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli"nin 1/1/2019 ...
29 Aralık 2018

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 517)


29.12.2018 tarihli (2. Mük.) Resmi Gazete'de, İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 517) yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 30640 (2.Mük.) R.G. Tarihi: 29.12.2018 Karar Sayısı: 517 Karar Tarihi: 27 Aralık 2018 Ekli "İthalat Rejimi Kararına Ek Karar"ın yürürlüğe konulmasına; 20/2/1930 ...
28 Aralık 2018

Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


28.12.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 10/1/2015 tarihli ve 29232 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30639 R.G. Tarihi: 28.12.2018 Ticaret Bakanlığından: TİCARİ REKLAM VE HAKSIZ TİCARİ UYGULAMALAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK ...
28 Aralık 2018

Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


28.12.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 12/4/2006 tarihli ve 26137 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmelikte değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30639 R.G. Tarihi: 28.12.2018 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: PETROL PİYASASINDA ULUSAL MARKER UYGULAMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA ...
28 Aralık 2018

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 24)


28.12.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Kararname ile; 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30639 R.G. Tarihi: 28.12.2018 Karar Numarası: 24 Karar Tarihi: 27.12.2018 CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİNDE DEĞİŞİKLİK YA ...
28 Aralık 2018

Kanun No: 7158 (T.C. Hükümeti ile Katar Devleti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ile Anlaşmaya Dair Protokol ve Mektupların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun)


28.12.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7158 Sayılı Kanun ile; 18 Aralık 2016 tarihinde Trabzon'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması" ile Anlaşmaya dair "Protokol" ve "Mektuplar"ın onaylanması uygun bulunmuştur.
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KATAR DEVLETİ HÜKÜMETİ ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME VE VERGİ KAÇAKÇILIĞINA ENGEL OLMA ANLAŞMASI İLE ANLAŞMA ...
28 Aralık 2018

Kanun No. 7159 (Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değ. Yapılması Hk.)


28.12.2018 tarihli Resmi Gazete'de 7159 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu yayımlanmıştır.
KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN R.Gazete No: 30639 R.G. Tarihi: 28.12.2018 Kanun No. 7159 Kabul Tarihi: 27/12/2018 ...