Mevzuattaki Son Değişiklikler

Adet: 1000

26 Nisan 2018

2018 Yılı Müteahhitlik Karneleri Katsayıları Hk.


26.4.2018 tarihli Resmi Gazete ile Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin 2018 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 30403 R.G. Tarihi: 26.4.2018 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından; ...
26 Nisan 2018

T.C. Merkez Bankası Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yap. Hk.


26.4.2018 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan bu Yönetmelik ile 29.8.2009 tarihli ve 27334 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Denetim Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30403 R.G. Tarihi: 26.4.2018 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ...
26 Nisan 2018

Mimarlık ve Müh. Hizmet Bedellerinin 2018 Yılı Maliyet Teb.


26.4.2018 tarihli Resmi Gazete ile Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2018 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 30403 R.G. Tarihi: 26.4.2018 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ...
26 Nisan 2018

Tasarım Desteği Hk. 2008/2'de Değ. (2018/4)


26.4.2018 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan 2018/4 sayılı bu Tebliğ ile 18.4.2008 tarihli ve 26851 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2008/2)'de değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30403 R.G. Tarihi: 26.4.2018 Para Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: ...
26 Nisan 2018

BDS 600'ün Yürürlükten Kaldırılması Hk. Tebliğ No:72


26.4.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ ile; Özel Hususlar-Topluluk Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimi (Topluluğa Bağlı Birim Denetçilerinin Çalışmaları Dâhil) (BDS 600) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 27 yürürlükten kaldırılmıştır.
R.Gazete No: 30403 (Mük.) R.G. Tarihi: 26.4.2018 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: ...
26 Nisan 2018

BDS 540'ın Yürürlükten Kaldırılması Hk. Tebliğ No:71


26.4.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ ile; Gerçeğe Uygun Değere İlişkin Olanlar Dâhil Muhasebe Tahminlerinin ve İlgili Açıklamaların Bağımsız Denetimi (BDS 540) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 22 yürürlükten kaldırılmıştır.
R.Gazete No: 30403 (Mük.) R.G. Tarihi: 26.4.2018 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: ...
25 Nisan 2018

Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası


25.1.2018 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan bu Tebliğ ile 3.3.2005 tarihli ve 5312 sayılı Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanuna göre yaptırılması gereken Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasına uygulanacak tarife ve talimatlar belirlenmiştir.
R.Gazete No: 30402 R.G. Tarihi: 25.4.2018 ...
25 Nisan 2018

Kanun No.7140 (Seçmen Kütükleri ve Bazı Kanunlarda Değ. Hk.)


26.4.2018 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan 7140 sayılı bu Kanun ile 26.4.1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'da değişiklikler yapılmıştır.
SEÇİMLERİN TEMEL HÜKÜMLERİ VE SEÇMEN KÜTÜKLERİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 7140 R. Gazete No. 30402(2.Mük.) Kabulü: 25.4.2018 ...
24 Nisan 2018

Vergi Usul Kanunu Sirküleri/104T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/104 Konusu : Mart 2018 Dönemine Ait Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannamele ...
21 Nisan 2018

İthalatta Haksız Rekabetin Önl. Hk. Teb. (2018/15)


21.4.2018 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanmış olan bu Tebliğin amacı, 12/5/2017 tarihli ve 30064 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/13) ile Brezilya Federatif Cumhuriyeti, Bulgaristan Cumhuriyeti, Çin Halk Cumhuriyeti, Endonezya Cumhuriyeti, Hindistan Cumhuriyeti ve Tayland Krallığı menşeli 7307.19 gümrük tarife pozisyonu altında kayıtlı "Boru bağlantı parçaları (diğerleri)" ürününe yönelik başlatılan ve T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır.
R.Gazete No: 30398 R.G. Tarihi: 21.4.2018 ...