Mevzuattaki Son Değişiklikler

Adet: 1000

07 Aralık 2018

Bursa Serbest Bölgesinin Sınırlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 417)



R.Gazete No: 30618 R.G. Tarihi: 7.12.2018 Karar Numarası: 417 Karar Tarihi: 6.12.2018 Bursa Serbest Bölgesinin sınırlarının ekli kroki ve koordinat listesinde gösterild ...
07 Aralık 2018

Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 418)


7.12.2018 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan 418 No.lu Cumhurbaşkanı Kararı ile 11/2/2010 tarihli ve 2010/139 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30618 R.G. Tarihi: 7.12.2018 Karar Numarası: 418 Karar Tarihi: 6.12.2018 Ekli "Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasın ...
07 Aralık 2018

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 416)



R.Gazete No: 30618 R.G. Tarihi: 7.12.2018 Karar Numarası: 416 Karar Tarihi: 6.12.2018 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ektir. Ekli ...
07 Aralık 2018

İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 415)



R.Gazete No: 30618 R.G. Tarihi: 7.12.2018 Karar Numarası: 415 Karar Tarihi: 6.12.2018 Ekli "İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar"ın yürürlüğe konul ...
07 Aralık 2018

Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararın Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 414)



R.Gazete No: 30618 R.G. Tarihi: 7.12.2018 Karar Numarası: 414 Karar Tarihi: 6.12.2018 Ekli "Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karann Y ...
07 Aralık 2018

İstanbul İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


7.12.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile 20/5/2018 tarihli ve 30426 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İstanbul İmar Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30618 R.G. Tarihi: 7.12.2018 İstanbul Büyükşehir Belediyesinden: İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1 MADDE ...
07 Aralık 2018

Bosna ve Hersek Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ


7.12.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ ile; 19/6/2018 tarihli ve 30453 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bosna ve Hersek Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30618 R.G. Tarihi: 7.12.2018 Ticaret Bakanlığından: BOSNA VE HERSEK MENŞELİ BAZI TARIM VE İŞLENMİŞ TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İ ...
07 Aralık 2018

Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (7.12.2018)


7.12.2018 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan bu Yönetmelik ile 22/2/2018 tarihli ve 30340 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Otopark Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30618 R.G. Tarihi: 7.12.2018 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: OTOPARK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1 MADDE 1 – 2 ...
06 Aralık 2018

Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 5)


6.12.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ ile 30/12/2011 tarihli ve 28158 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1)'nde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30617 R.G. Tarihi: 6.12.2018 Ticaret Bakanlığından: ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜSÜNE İLİŞKİN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1)'NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ ...
06 Aralık 2018

Elektronik Tebligat Yönetmeliği


6.12.2018 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan bu Yönetmeliğin amacı, elektronik ortamda yapılacak tebligata ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
R.Gazete No: 30617 R.G. Tarihi: 6.12.2018 Adalet Bakanlığından: ELEKTRONİK TEBLİGAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler ...