Mevzuattaki Son Değişiklikler

Adet: 1000

31 Aralık 2018

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/4) (31.12.2018)R.Gazete No: 30642 (4.Mük.) R.G. Tarihi: 31.12.2018 Ticaret Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019/4) Amaç ve kapsa ...
31 Aralık 2018

Tahsilat Genel Tebliği Seri:B Sıra No:11R.Gazete No: 30642 (4.Mük.) R.G. Tarihi: 31.12.2018 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)'ndan: TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ SERİ:B SIRA NO:11 Amaç ...
31 Aralık 2018

SPK Karar No: 65/1527 (Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret 2019)


Sermaye Piyasası Kurulunun 2019 Yılı Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi ve Uygulama Esaslarına İlişkin Kararı
R.Gazete No: 30642 (4.Mük.) R.G. Tarihi: 31.12.2018 Sermaye Piyasas ı Kurulundan: SERMAYE PİYASASI KURULU KARARI Karar Numarası: 65/1527 Karar Tarihi: 27.12.2018 ...
31 Aralık 2018

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/1) (31.12.2018)R.Gazete No: 30642 (4.Mük.) R.G. Tarihi: 31.12.2018 Ticaret Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019/1) Amaç ve kapsa ...
31 Aralık 2018

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/2) (31.12.2018)R.Gazete No: 30642 (4.Mük.) R.G. Tarihi: 31.12.2018 Ticaret Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019/2) Amaç ve kapsa ...
31 Aralık 2018

Serbest Bölgelerden Üçüncü Ülkeye Yapılan Satışların Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.'nin Kredi, Sigorta ve Garanti Hizmetlerinden Yararlandırılması Hakkında Tebliğ (İhracat: 2018/10)R.Gazete No: 30642 (4.Mük.) R.G. Tarihi: 31.12.2018 Ticaret Bakanlığından: SERBEST BÖLGELERDEN ÜÇÜNCÜ ÜLKEYE YAPILAN SATIŞLARIN TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.'NİN KRED ...
31 Aralık 2018

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2019/1)R.Gazete No: 30642 (4.Mük.) R.G. Tarihi: 31.12.2018 Ticaret Bakanlığından: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019/1) Kapsam MADDE 1 ...
31 Aralık 2018

İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat: 2017/4)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2018/9)R.Gazete No: 30642 (4.Mük.) R.G. Tarihi: 31.12.2018 Ticaret Bakanlığından: İHRACAT, TRANSİT TİCARET, İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER İLE DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET VE FAA ...
31 Aralık 2018

Esnaf ve Sanatkârların Ödeyecekleri Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair YönetmelikR.Gazete No: 30642 (4.Mük.) R.G. Tarihi: 31.12.2018 Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonundan: ESNAF VE SANATKÂRLARIN ÖDEYECEKLERİ KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT HAKK ...
31 Aralık 2018

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair YönetmelikR.Gazete No: 30642 (4.Mük.) R.G. Tarihi: 31.12.2018 Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan: ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETME ...