Mevzuattaki Son Değişiklikler

Adet: 1000

31 Aralık 2018

Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği Ücret TarifesiR.Gazete No: 30642 (4.Mük.) R.G. Tarihi: 31.12.2018 Adalet Bakanlığından: LİSANSLI YEDİEMİN DEPOLARI YÖNETMELİĞİ ÜCRET TARİFESİ Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) İ ...
31 Aralık 2018

Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair YönetmelikR.Gazete No: 30642 (4.Mük.) R.G. Tarihi: 31.12.2018 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından: TAŞIMA İŞLERİ ORGANİZATÖRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK ...
31 Aralık 2018

Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair YönetmelikR.Gazete No: 30642 (4.Mük.) R.G. Tarihi: 31.12.2018 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından: TERSANE, TEKNE İMAL VE ÇEKEK YERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ...
31 Aralık 2018

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair YönetmelikR.Gazete No: 30642 (4.Mük.) R.G. Tarihi: 31.12.2018 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından: KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1 ...
31 Aralık 2018

31/10/2018 Tarihli ve 287 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 541)


31.12.2018 tarihli (4. Mük.) Resmi Gazete'de yayımlanan bu Karar ile; 31/10/2018 tarihli ve 287 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki Kararın 4 üncü maddesinde yer alan "87.05" ibaresinden sonra gelmek üzere ", 8716.20.00.00.00, 8716.31.00.00.00, 8716.39, 8716.40.00.00.00" ibareleri eklenmiştir.
R.Gazete No: 30642 (4.Mük.) R.G. Tarihi: 31.12.2018 Karar Numarası: 541 Karar Tarihi: 31.12.2018 31/10/2018 tarihli ve 287 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki Kararda değişik ...
31 Aralık 2018

Bazı Bakanlar Kurulu Kararları ile 31/10/2018 Tarihli ve 287 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Kararlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 535)


31.12.2018 (4.Mük.) tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Bazı Bakanlar Kurulu Kararları ile 31/10/2018 tarihli ve 287 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki kararlarda değişiklik yapılmasına dair ekli Karar ile pek çok Kararda değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30642 (4.Mük.) R.G. Tarihi: 31.12.2018 Karar Numarası: 535 Karar Tarihi: 30.12.2018 Bazı Bakanlar Kurulu Kararları ile 31/10/2018 tarihli ve 287 sayılı Cumhurba ...
31 Aralık 2018

31/12/2017 Tarihinden Önce Yapılmış Ruhsatsız veya Ruhsat ve Eklerine Aykırı Yapılar İçin Yapı Kayıt Belgesi Başvuru Süresinin 15/6/2019 Tarihine Kadar, Yapı Kayıt Bedeli Ödeme Süresinin 30/6/2019 Tarihine Kadar Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 538)


31.12.2018 tarihli (4. Mük.) Resmi Gazete'de yayımlanan bu Karar ile; 31/12/2017 tarihinden önce yapılmış ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar için Yapı Kayıt Belgesi başvuru süresinin 15/6/2019 tarihine kadar, yapı kayıt bedeli ödeme süresinin 30/6/2019 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir.
R.Gazete No: 30642 (4.Mük.) R.G. Tarihi: 31.12.2018 Karar Sayısı: 538 Karar Tarihi: 31.12.2018 31/12/2017 tarihinden önce yapılmış ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykı ...
31 Aralık 2018

Bazı Mallara Uygulanacak Tütün Fonu Tutarları ile Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 536)


31.12.2018 (4. Mük.) tarihli Resmi Gazete'de yaymlanan bu Kararın amacı, bazı mallara uygulanacak Tütün Fonu tutarları ile özel tüketim vergisi tutarlarının yeniden tespit edilmesidir.
R.Gazete No: 30642 (4.Mük.) R.G. Tarihi: 31.12.2018 Karar Numarası: 536 Karar Tarihi: 30.12.2018 Bazı mallara uygulanacak Tütün Fonu tutarları ile özel tüketim vergisi tutar ...
31 Aralık 2018

Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 540)


31.12.2018 (4.Mük.) tarihli Resmi Gazete'de Bazı mallara uygulanacak özel tüketim vergisi oranlarının yeniden belirlenmesi hakkındaki ekli Karar yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
R.Gazete No: 30642 (4.Mük.) R.G. Tarihi: 31.12.2018 Karar Numarası: 540 Karar Tarihi: 31.12.2018 Bazı mallara uygulanacak özel tüketim vergisi oranlarının yeniden belirlenme ...
31 Aralık 2018

Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmetleri YönetmeliğiR.Gazete No: 30642 (4.Mük.) R.G. Tarihi: 31.12.2018 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından: KILAVUZLUK VE RÖMORKÖRCÜLÜK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Ama ...