Mevzuattaki Son Değişiklikler

Adet: 1000

31 Aralık 2018

2019 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret TarifesiR.Gazete No: 30642 (4.Mük.) R.G. Tarihi: 31.12.2018 Adalet Bakanlığından: 2019 YILI ARABULUCULUK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Amaç, konu ve kapsam MADDE 1 – (1) Özel ...
31 Aralık 2018

Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan ve Ondan Fazla Çalışanı Bulunan İşyerlerinde İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı Teşvikinden Yararlanılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında TebliğR.Gazete No: 30642 (4.Mük.) R.G. Tarihi: 31.12.2018 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından: ÇOK TEHLİKELİ SINIFTA YER ALAN VE ONDAN FAZLA ÇALIŞANI BULUNAN İŞYERLERİNDE ...
31 Aralık 2018

Kanun No. 7156 (2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu )


31.12.2018 (Mük.) tarihli Resmi Gazete'de 7156 sayılı 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu yayımlanmıştır.
2019 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU R.Gazete No: 30642 (Mük.) R.G. Tarihi: 31.12.2018 Kanun No. 7156 Kabul Tarihi: 22/12/2018 BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir, Finan ...
31 Aralık 2018

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde Deği. Yap. Dair YönetmelikR.Gazete No: 30642 (4.Mük.) R.G. Tarihi: 31.12.2018 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından: YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILM ...
31 Aralık 2018

Bazı Tüketici Ürünlerinde Uygunluk Denetimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair TebliğR.Gazete No: 30642 (4.Mük.) R.G. Tarihi: 31.12.2018 Ticaret Bakanlığından: BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNDE UYGUNLUK DENETİMİ TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 1 ...
31 Aralık 2018

Türk Patent ve Marka Kurumunca 2019 Yılında Uygulanacak Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ (BİK/TÜRKPATENT: 2019/1)R.Gazete No: 30642 (4.Mük.) R.G. Tarihi: 31.12.2018 Türk Patent ve Marka Kurumundan: TÜRK PATENT VE MARKA KURUMUNCA 2019 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFESİNE İLİŞKİN T ...
30 Aralık 2018

6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 530)


30.12.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Karar ile 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Kararda değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30641 R.G. Tarihi: 30.12.2018 Karar Numarası: 530 Karar Tarihi: 29.12.2018 Ekli "6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kred ...
30 Aralık 2018

Bazı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliğinin (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/18) Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ


30.12.2018 (Mük.) tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ ile 30/12/2017 tarihli ve 30286 ikinci mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bazı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/18) yürürlükten kaldırılmıştır.
R.Gazete No: 30641 (Mük.) R.G. Tarihi: 30.12.2018 Ticaret Bakanlığından: BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİNİN (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2018/18) YÜRÜRLÜKTEN ...
30 Aralık 2018

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


30.12.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile 2/11/2013 tarihli ve 28809 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30641 R.G. Tarihi: 30.12.2018 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: ELEKTRİK PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1 MADD ...
30 Aralık 2018

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2018/9)


30.12.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ, aşağıda yer alan tabloda Gümrük Tarife Pozisyonları (GTP) ve tanımları belirtilen ürünlerin ithalatının seyrinin ve gerçekleşme koşullarının ilgili ürünlerin yerli üreticileri üzerinde ciddi zarar ve/veya ciddi zarar tehdidine yol açıp açmadığının tespit edilmesi amacıyla, ilgili ürünlerin ithalatında bir korunma önlemi soruşturması açılması ve Ticaret Bakanlığı (Bakanlık) İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülecek soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.
R.Gazete No: 30641 R.G. Tarihi: 30.12.2018 Ticaret Bakanlığından: İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2018/9) Kapsam MADDE 1 – (1) ...