Mevzuattaki Son Değişiklikler

Adet: 893

20 Ağustos 2019

Verici Tesis ve İşletim Şirketi ile Multipleks İşletmecileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik


20.8.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 9.4.2013 tarihli ve 28613 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Verici Tesis ve İşletim Şirketi ile Multipleks İşletmecileri Hakkında Yönetmelikte değişikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30864 R.G. Tarihi: 20.8.2019 Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan: VERİCİ TESİS VE İŞLETİM ŞİRKETİ İLE MULTİPLEKS İŞLETMECİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPIL ...
20 Ağustos 2019

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ


20.8.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ ile; 31.12.2018 tarihli ve 30642 4. mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/1)'de değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30864 R.G. Tarihi: 20.8.2019 Ticaret Bakanlığından: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019/1)'DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ ...
20 Ağustos 2019

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2019/15)


20.8.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ ile; 25.12.2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)'de değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30864 R.G. Tarihi: 20.8.2019 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15)'DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 1 ...
17 Ağustos 2019

Seyir Halindeki Gemilerde Daha İyi Tıbbi Hizmet Verilmesi İçin Gerekli Asgari Sağlık ve Güvenlik Koşulları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


17.8.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 23.6.2002 tarihli ve 24794 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Seyir Halindeki Gemilerde Daha İyi Tıbbi Hizmet Verilmesi İçin Gerekli Asgari Sağlık ve Güvenlik Koşulları Hakkında Yönetmelikte değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30861 R.G. Tarihi: 17.8.2019 Sağlık Bakanlığından: SEYİR HALİNDEKİ GEMİLERDE DAHA İYİ TIBBİ HİZMET VERİLMESİ İÇİN GEREKLİ ASGARİ SAĞLIK VE GÜVENLİK KOŞULLARI H ...
17 Ağustos 2019

Gemi Sağlık Resmi Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


17.8.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 9.5.2008 tarihli ve 26871 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gemi Sağlık Resmi Kanunu Uygulama Yönetmeliği'nde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30861 R.G. Tarihi: 17.8.2019 Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünden: GEMİ SAĞLIK RESMİ KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ...
17 Ağustos 2019

Uluslararası Giriş Noktalarında Uygulanacak Çevre Sağlığı İşlemlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


17.8.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 3.11.2013 tarihli ve 28810 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Uluslararası Giriş Noktalarında Uygulanacak Çevre Sağlığı İşlemlerine Dair Yönetmelikte değişiklik yapılmıştır.
R.Gazete No: 30861 R.G. Tarihi: 17.8.2019 Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünden: ULUSLARARASI GİRİŞ NOKTALARINDA UYGULANACAK ÇEVRE SAĞLIĞI İŞLEMLERİNE DAİR YÖNETM ...
17 Ağustos 2019

Havaalanı Sağlık Denetleme Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


17.8.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile 17/2/2008 tarihli ve 26790 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Havaalanı Sağlık Denetleme Merkezleri Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30861 R.G. Tarihi: 17.8.2019 Sağlık Bakanlığından: HAVAALANI SAĞLIK DENETLEME MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1 MA ...
17 Ağustos 2019

Hudut Kapılarında Uygulanacak Sağlık İşlemleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


17.8.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile 17/9/2011 tarihli ve 28057 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Hudut Kapılarında Uygulanacak Sağlık İşlemleri Hakkında Yönetmelikte değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30861 R.G. Tarihi: 17.8.2019 Sağlık Bakanlığından: HUDUT KAPILARINDA UYGULANACAK SAĞLIK İŞLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK ...
17 Ağustos 2019

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünce 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna Göre Kullanılacak Yetkilere İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


17.8.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile 9/6/2009 tarihli ve 27253 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünce 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna Göre Kullanılacak Yetkilere İlişkin Yönetmelikte değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30861 R.G. Tarihi: 17.8.2019 Sağlık Bakanlığından: HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNA GÖRE ...
16 Ağustos 2019

Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ (16.8.2019)


16.8.2019 tarihli Resmi Gazete'de Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 30860 R.G. Tarihi: 16.8.2019 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: PROJE VE KONTROLLUK İŞLERİNDE UYGULANACAK FİYAT ARTIŞ ORANLARI HAKKINDA TEBLİĞ ...