Mevzuattaki Son Değişiklikler

Adet: 1000

21 Kasım 2019

Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre Yaş Çay Üreticilerine 2019 Yılı Yaş Çay Ürünü İçin Fark Ödemesi Desteği Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2019/55)


21.11.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğin amacı; 23.10.2019 tarihli ve 1691 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 2019 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar ekinde yer alan Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli listesinde belirlenen havzalarda desteklemeye esas 2019 yılı üretim sezonunda üretilen ve satışı yapılan yaş çay yaprağına verilecek fark ödemesi desteğine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
R.Gazete No: 30955 R.G. Tarihi: 21.11.2019 Tarım ve Orman Bakanlığından: TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİNE GÖRE YAŞ ÇAY ÜRETİCİLERİNE 2019 YILI YAŞ ÇAY ...
21 Kasım 2019

Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 18/10/2019 Tarihli ve 2019/308 Sayılı Kararı


21.11.2019 tarihli Resmi Gazete'de Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 18.10.2019 Tarihli ve 2019/308 Sayılı Kararı yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 30955 R.G. Tarihi: 21.11.2019 KURUL KARARI Kişisel Verileri Koruma Kurumundan: Karar Tarihi : 18/10/2019 Karar No : 2019/308 Toplantı Sıra Sayısı : 2019/37 K ...
21 Kasım 2019

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2019/8)


21.11.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ; gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içerir.
R.Gazete No: 30955 R.G. Tarihi: 21.11.2019 Ticaret Bakanlığından: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019/8) Kapsam MADDE 1 – (1) Bu ...
20 Kasım 2019

Hız İhlal Tespit Donanımları Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


20.11.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 7.3.2017 tarihli ve 30000 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Hız İhlal Tespit Donanımları Muayene Yönetmeliği'nde değişiklik yapılmıştır.
R.Gazete No: 30954 R.G. Tarihi: 20.11.2019 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: HIZ İHLAL TESPİT DONANIMLARI MUAYENE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1 ...
20 Kasım 2019

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 14/11/2019 Tarihli ve 8662 Sayılı Kararı


20.11.2019 tarihli Resmi Gazete'de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 14/11/2019 Tarihli ve 8662 Sayılı Kararı yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 30954 R.G. Tarihi: 20.11.2019 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI Karar Sayısı: 8662 Karar Tarihi: 14/ ...
20 Kasım 2019

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 14/11/2019 Tarihli ve 8663 Sayılı Kararı


20.11.2019 tarihli Resmi Gazete'de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 14/11/2019 Tarihli ve 8663 Sayılı Kararı yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 30954 R.G. Tarihi: 20.11.2019 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI Karar Sayısı: 8663 Karar Tarihi: 14 ...
20 Kasım 2019

Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği (No: 2019/54)


20.11.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğin amacı; ülkemiz hayvancılığının geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğin sağlanması, hayvancılık politikalarının yürütülmesinde etkinliğin artırılması, yerli hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi, kayıtların güncel tutulması, hayvan hastalıklarıyla mücadele ve sağlıklı hayvansal üretim için yetiştiricilerin desteklenmesidir.
R.Gazete No: 30954 R.G. Tarihi: 20.11.2019 HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ UYGULAMA TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2019/54) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Ama ...
20 Kasım 2019

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 15/11/2019 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/266] Sayılı Kararı


20.11.2019 tarihli Resmi Gazete'de Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 15/11/2019 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/266] Sayılı Kararı yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 30954 R.G. Tarihi: 20.11.2019 KURUL KARARLARI Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: Karar No: 75935942 050.01.04 [01/266] Konu : FFMS ...
20 Kasım 2019

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 15/11/2019 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/265] Sayılı Kararı


20.11.2019 tarihli Resmi Gazete'de Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 15/11/2019 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/265] Sayılı Kararı yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 30954 R.G. Tarihi: 20.11.2019 KURUL KARARLARI Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: Karar No: 75935942 050.01.04 [01/265] Konu : FFMS ...
20 Kasım 2019

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 15/11/2019 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/264] Sayılı Kararı


20.11.2019 tarihli Resmi Gazete'de Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 15/11/2019 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/264] Sayılı Kararı yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 30954 R.G. Tarihi: 20.11.2019 KURUL KARARLARI Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: Karar No: 75935942 050.01.04 [01/264] Konu : FFMS 30: ...