R.Gazete No: 30868

R.G. Tarihi: 24.8.2019

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 8506

Karar Tarihi: 22/08/2019

 

Kurul Başkanlığının 21.08.2019 tarihli gündem yazısıekinde gönderilen 21.08.2019 tarih ve 12509071-110.01.01-E.15338 sayılıyazıve eklerinin incelenmesi sonucunda;

-   Kurulun 29.11.2018 tarih ve 8181 sayılı Kararı ile kuruluşuna izin verilen Denge Varlık Yönetim A.Ş.'ye 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 143 üncü maddesi ve Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesi çerçevesinde faaliyet izni verilmesine,

-   Anılan Yönetmeliğin 6 ncımaddesinin (6) numaralı fıkrası uyarınca işbu kararın Resmî Gazete'de yayımlanmasına

karar verilmiştir.

 

----------o----------