R.Gazete No: 30855

R.G. Tarihi: 7.8.2019

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

 

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15)'DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SAYI: 2019/14) 1

 

MADDE 1 – 25/12/2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)'in 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(2) Zorunlu karşılık oranları yabancı para yükümlülükler için aşağıdaki gibidir:

 

Mevduat/katılım fonu (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu hariç)

 

a) Vadesiz, ihbarlı, 1 aya kadar, 3 aya kadar, 6 aya kadar ve 1 yıla kadar vadeli

%16

b) 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli

%12

Müstakrizlerin fonları

%16

Diğer yükümlülükler (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu dâhil)

 

a) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli

%21

b) 2 yıla kadar (2 yıl dâhil) vadeli

%16

c) 3 yıla kadar (3 yıl dâhil) vadeli

%11

ç) 5 yıla kadar (5 yıl dâhil) vadeli

%7

d) 5 yıldan uzun vadeli

%5

"

MADDE 2 – Bu Tebliğ 26/7/2019 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.

 

----------o----------

 

  1. Değişiklik yapılan Tebliğ;

     

    BM/4389F.756 (Bankacılık Mevzuatı) No.lu belgededir.