R.Gazete No: 30995

R.G. Tarihi: 31.12.2019

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 8752

Karar Tarihi: 26/12/2019

 

Kurul Başkanlığının 25.12.2019 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen, 25.12.2019 tarih ve 12509071-110.01.03-E.23264 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

Deren Varlık Yönetim A.Ş.'nin (Şirket) tüm hak, alacak, borç ve yükümlülükleriyle Denge Varlık Yönetim A.Ş.'ye devir olması sebebiyle, Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Şirketin faaliyet izninin iptal edilmesine

karar verilmiştir.

 

----------o----------