R.Gazete No: 30995 (5.Mük.)

R.G. Tarihi: 31.12.2019

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

 

OTOPARK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK  1

 

MADDE 1 22/2/2018 tarihli ve 30340 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Otopark Yönetmeliğinin geçici 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "31/12/2019" ibaresi "31/3/2020" olarak değiştirilmiştir.

 

MADDE 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

---------o----------

 1. Değişiklik yapılan Yönetmelik;

   

  VIII/3194E.325 (İmar Mevzuatı),

   

  GM/3194E.325 (Gayrimenkul Mevzuatı),

   

  XXX/5775E.01 (T.C. Külliyatı) No.lu belgelerdedir.