R.Gazete No: 30995

R.G. Tarihi: 31.12.2019

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

 

TRANSİT PETROL BORU HATLARI KURULUNUN TOPLANMA,

ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNETMELİĞİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 11/8/2002 tarihli ve 24833 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Transit Petrol Boru Hatları Kurulunun Toplanma, Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

 

MADDE 2Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

 

----------o----------